Het mp-fråga

Om Maria Wetterstrand vill ha “hela havet stormar” i sitt parti så har hon valt rätt fråga. Hennes besked om att hon inte längre står bakom kravet på svenskt utträde ur EU är givetvis ett välkommet uppvaknande, men lita på att det nu blir en livlig diskussion inom miljöpartiet. Miljöpartiet är redan det parti som diskuterar mest internt av alla partier, de har en bra medlemsdialog men samtidigt en väldigt byråkratisk och omständig beslutsprocess, och nu ser Wetterstrand till att den interna debatten blir såväl aktiv som känslofylld och enkelriktad. Jag är övertygad om att miljöpartiet har många medlemmar som kan tänka sig att lämna partiet på just den här frågan, den är så symbolisk och stark, precis som den varit inom Centerpartiet i vissa delar av landet.

Det tog inte heller många minuter innan Maria Wetterstrand fått intern kritik från sitt partis två viktigaste och kunnigaste EU-politiker, Ulf Holm (min bänkgranne i riksdagen) som sitter i EU-nämnden och tidigare varit Europaparlamentariker samt Carl Schlyter som är mp:s nuvarande Europaparlamentariker.

Ulf Holm lyfter upp taktikfrågan, att omsvängningen skulle vara ett sätt för Maria Wetterstrand som person att visa sig regeringsduglig, tillsammans med ett fåtal andra i partitoppen. Den direkta splittringen som Wetterstrands utspel skapat visar sig i Holms kommentar: “De ska bli mer regeringsdugliga för att kunna sitta med i maktens salonger.” Han inkluderar inte sig själv utan talar om “de”.

Carl Schlyter pekar på att den gamla ståndpunkten att EU är en odemokratisk organisation kvarstår även om EU pratar mer miljö nu och att det “inte finns någon anledning att byta politik”.

Jag tror att Wetterstrand varit pressad från båda håll och hon måste ha förstått att hon sätter igång “hela havet stormar” och det kommer att sluta med att någon står kvar utan någon stol att sätta sig på. Om hon vinner den här frågan och miljöpartiet lämnar utträdeskravet så är Lars Ohly och vänsterpartiet de stora vinnarna. Åtminstone vad gäller medlemstillströmning, opinionsuppgång och parlamentsvalet 2009, men när det gäller eventuell regeringsmedverkan med S och Mp efter riksdagsvalet 2010 (bevare mig väl) så blir deras situation mycket svårare.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

3 Responses to Het mp-fråga

 1. Leffe says:

  Jag håller med om din analys i stort, men jag tycker att du glömmer en sak. Miljöpartiet kan locka väljare från (s) och kanske också (c) eller (fp) om deras EU-politik skulle tåla en reality-check.

  Om (mp) vill bli ett parti med i genomsnitt mer än 10% väljare så kan man inte ha kvar eller förknippas med så många extrempositioner av typen “medborgarlön”, “eu-utträde” och “avskaffa pengar”…

  Om de blir lite mindre avskräckande genom att tona ned galenskaperna, ja då kan de få genomslag i opinionen för sina färgstarka och väl kommunicerande språkrör.

 2. site admin says:

  Hade Mona Sahlin gått ut med en så stor politisk förändring som Maria Wetterstrand gjorde så hade den socialdemokratiska ledningen garanterat gjort en vinna/förlora-analys i förväg. Kanske hade de till och med låtit ett opinionsinsitut i förväg fråga 1000 personer om hur de skulle tycka om en sådan politisk omsvängning.

  Men miljöpartiet är inte så genomtaktiska som socialdemokraterna. Jag tror åtminstone inte det. Jag tycker åtminstone att deras utspel känns mer genuina (och ibland naiva).

  Med tanke på den EU-skeptisism som finns runt om i landet så är jag tveksam till att omsvängningen i EU-frågan lockar nya väljare. Men när det gäller andra “extrempositioner” så tror jag att din analys är riktig.

  När det gäller oss i Centerpartiet så är min känsla snarast den omvända. Vi har fortfarande en minoritet EU-skeptiker (inte minst i Jämtland) och jag tror att de tidigare kände viss lockelse att vända sig mot mp (medan v känns helt otänkbart) just för EU-frågans skull. Så Wetterstrands omvändelse är snarast till nytta för oss.

 3. Mange says:

  Leffe – galenskaperna? Konstigt sätt att uttrycka sig på. Om du åtminstone hade satt ordet inom situationstecken eller sagt att det enligt dig är galenskaper…din åsikt är väl inte lag? Finns säkert många som inte håller med dig…

Leave a Reply

Your email address will not be published.