Daily Archives: 7/2/2008

80 procent av bilderna är för dåliga

När BRÅ för några veckor sedan kom med sin rapport om att kameraövervakning på gator och torg knappast minskar brottsligheten alls så var kameraövervakningsförespråkarna snabbt ute och menade att kamerorna ändå behövs för att utreda brott. I senaste numret av … Continue reading

Posted in General | 4 Comments

Bra med fler steg i betygsskalan

Betygen är nog den fråga som diskuteras flitigast på alla ungdomsförbunds stämmor. Under min CUF-tid var det en maratondebatt om betygen vid varje stämma. Förmodligen är det så fortfarande och förmodligen kommer regeringens betygsförslag att diskuteras på varenda skola runt … Continue reading

Posted in General | 21 Comments