Tåg eller flyg inrikes?

Svaret ska självklart vara tåg i största möjliga mån och det försöker jag också leva efter, men det går helt enkelt inte att alltid åka tåg, av tidsskäl. I dagens Aftonbladet kan man läsa om att riksdagsutskotten använt flyg vid ca hälften av alla inrikes resor fastän riksdagens policy säger att ”resor i tjänsten bör planeras så att största möjliga hänsyn tas till miljön”. Miljöpartisten Karin Svensson Smith passar på att beklaga sig och säger att bl.a. att det inte finns någon anledning att flyga mellan t.ex. Stockholm och Malmö.

Jag vet att Karin Svensson Smith själv åker nattåg upp till Stockholm. Hon brukar nämligen stå och vänta på perrongen i Lund vid halv tolv-tiden på måndagkvällarna när jag själv tar det tåget. Men det är inte alla och alltid som man har möjlighet att åka hemifrån dagen före man ska vara i Stockholm, eller i Skåne om man befinner sig i Stockholm. Jag känner också några som inte kan ta nattåg eftersom de inte kan sova. Har man möte i Stockholm kl. 9 eller 9:30, vilket vi ofta har, så går det inte att åka tåg samma dag. Första tåget från Malmö på vardagarna går 05:14 och är uppe i Stockholm 09:40. Med tanke på SJ:s alltför frekventa förseningar så skulle jag inte våga ta det tåget ens om ett möte börjar kl. 10. Precis samma sak gäller om man är i Stockholm och ska ha möte i Malmö en förmiddag.

Det s.k. fakirflyget på morgonen är inte heller någon trevlig upplevelse, men om man flyger kl. 6:30 från Sturup eller kl. 6 från Stockholm så hinner man i god tid till ett möte kl. 9. Jag önskar att det i dessa fall hade gått att åka tåg, men det går inte hur mycket Karin Svensson Smith än påstår det, åtminstone inte tills vi har riktig snabbjärnväg i Sverige.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

9 Responses to Tåg eller flyg inrikes?

 1. Mange says:

  Nej, och den snabbjärnvägen kommer aldrig byggas så länge ni inte tar ert ansvar och ser till att den byggs!! Det är väl mäkligt att höra politiker gnälla om detta när det är just politikerna som kan se till att den blir verklighet…

 2. site admin says:

  När alliansen tog över regeringsmakten så saknades det 60 miljarder kronor i järnvägsplanen och 30 miljarder i vägplanen, lägg där till ytterligare 30 miljarder i eftersatt underhåll. Så såg verkligheten ut efter socialdemokraternas infrastrukturpolitik, påhejat av mp och v. Med andra ord, innan vi kan besluta om några nya infrastrukturprojekt, som t.ex. snabbjärnväg Stockholm-Skåne, så måste 120 miljarder kronor hostas upp eller så måste järnvägs- eller vägprojekt som redan finns beslutade tas bort ur de nuvarande planerna (de finns givetvis i planerna eftersom behoven finns).

  Lätt och sitta och säga att “ta ert ansvar och se till att den byggs”. Ge mig gärna finansiering först till de 120 miljarderna och sedan kan du lägga på rätt många tiotals miljarder för snabbjärnväg (Europakorridoren). Alternativet är att gå över till OPS-lösning (Offentlig-privat samverkan) eller lånefinansiering och avgifter som t.ex. Öresundsbron. Inte direkt vad miljöpartiet förordar, de trollar istället fram pengarna eller väljer att inte säga någonting om hur saker och ting ska realiseras i verkligheten (som t.ex. vad gäller 40 % målet i deras reservation i Klimatberedningen idag).

  Jag är väldigt mycket för snabbjärnväg och har motionerat i riksdagen om att en förstudie (vilket är första steget) ska göras för snabbjärnväg Stockholm-Skåne, inklusive HH-tunnel. Men jag är inte populist och säger att saker ska göras om jag inte kan förklara hur det ska finansieras. Det kallar åtminstone inte jag att ta ansvar.

 3. Mange says:

  Ja, det finns nog många sätt att finansiera denna snabbjärnväg, som tex att ta bort subventionering av hushållsnära tjänster, inte sänka inkomstskatten med 10,7 miljarder, flygskatt, inte sälja ut skolor till underpriser, inte sälja ut mark till halva taxeringsvärdet, inte avskaffa eller halvera förmögenhetsskatten osv…men det är klart detta kräver en gemensam IDEOLOGI från Allians för Sverige och det undrar jag om det är möjligt. Det kanske var så du menade med att det är svårt att ta sitt ansvar? Eller vem är det som ska ta sitt ansvar? Företagen? Inte makthavarna…?

 4. site admin says:

  Med dina förslag skulle tillväxten i Sverige minska och arbetslösheten öka, med det finansieras inga järnvägar. Även i övrigt får du nog komma med fler förslag för att nå upp till 120 miljarder. Vilka skolor eller mark som säljs ut av staten känner jag inte till. Av dina förslag är flygskatten det enda som jag ser en mening med, eller det ska självklart vara en skatt på flygbränslets miljöförstöring så att det motiverar flygbranschen att minska sina utsläpp. Problemet med en sådan skatt är dock att väldigt många internationella flygningar skulle flytta från Sverige. Inte för att Stockholm skulle påverkas, men Sturup och Landvetter skulle förlora massor till Kastrup och Gardemoen. Med andra ord, en begränsad miljövinst men förlorade jobb i Sverige.

  När det gäller höjda inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare så innebär det åter igen att staten minskar deras självbestämmande. Många människor som jobbar men ändå länge har levt knapert vet hur mycket deras tusenlapp per månad i sänkt skatt innebär.

 5. Mange says:

  Nej, jag är inte tillräckligt insatt i regeringens ekonomiskpolitiska detaljer (jag har ju mitt eget jobb att sköta…)för att komma på lösningar på att “hitta” 120 miljarder. Jag är dock 110% övertygad om att om ni PRIORITERADE denna fråga skulle ni lösa problemet. Och det är ju detta jag menar, allt handlar om prioriteringar och där har vi fundamentalt olika värderingar uppenbarligen. Kanske ska jag bara acceptera att så är fallet…

 6. site admin says:

  120 miljarder är sjukt mycket pengar. Även i statsbudgetsammanhang och även om man verkligen vill prioritera. Det finns dessutom några andra politikområden som önskar mer pengar.

  När det gäller miljöfrågor och skillnader mellan Centerpartiet och miljöpartiet så tycker jag att de kan delas upp i två delar. Dels så handlar det om tron på människors egen vilja, frihet och marknadsekonomi kontra förbud och statlig reglering. Vi i Centerpartiet menar att miljöpolitiken måste gå genom människors, och företags, vilja och inte påtvingas i allt för stor grad, medan mp ofta kommer med statliga krav och tvång. Det kan hända att vår lösning är något långsammare, men vi är övertygade om att den är effektivare i längden.

  Den andra skillnaden handlar om behovet av tillväxt samtidigt som vi klarar miljöfrågorna. Vi i Centerpartiet menar att tillväxt är nödvändigt för att vi ekonomiskt ska klara miljösatsningar medan miljöpartiet anser att tillväxten i sig inte är något mål och snarast kan driva på miljöförstöringen. Detta syns tydligt i mp:s ekonomiska politik där deras åtgärder helt enkelt inte är till för att skapa tillväxt.

  Det är däremot ingen större skillnad mellan våra partiers långsiktiga mål, dvs hur vi behöver ställa om våra liv i Sverige och världen för att kunna leva hållbart.

 7. site admin says:

  Glömde skriva, hoppas att du inte missade artikeln i SvD om flygskatt. Jag avslöjade ju lite tidigare…

 8. Anonymous says:

  vilka miljöfrågor tycker Centerpartiet är d viktigaste?

 9. Även om det inte är en enskild miljöfråga så är mitt svar att få ett långtgående klimatavtal på plats i Köpenhamn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.