På tal om populism

Socialdemokraternas gasledningspopulism fick sig egentligen en rejäl knäpp på näsan idag, men tyvärr har det inte uppmärksammats i media. Sahlin, Ohly och Eriksson skrev på Brännpunkt för en vecka sedan att de skulle väcka ett utskottsinitiativ för att få frågan till riksdagen. Deras motiv var att den parlamentariska situationen var oklar.

När det väl kom till kritan så fick socialdemokraterna förklarat för sig att det inte finns någon möjlighet att väcka ett utskottsinitiativ för att riksdagen ska ta över frågan från regeringen. Något pinsamt att de slår på stora trumman om något de tänker göra utan att först kontrollera om det fanns konstitutionell grund för det. Men sånt uppmärksammas sällan tyvärr. Populismen får ha sitt fria spelrum utan att den avslöjas.

När socialdemokraterna med kamrater v och mp förstod att deras debattartikelskrav inte var möjligt så valde de att väcka ett utskottsinitiativ om att regeringen ska kräva en miljöutredning av en sträckning på land istället. Det blev nej från miljö- och jordbruksutskottets majoritet.

Kravet från oppositionen kan verkligen vara värt att fundera över.

För det första kan man sannerligen ifrågasätta att Sverige i en miljöprövning ska kräva att alternativ på andra länders territorium ska utredas. Om Lettland skulle tycka (vilket de dock inte gör) att en dragning på land i Sverige borde utredas, skulle vi gilla det? Vi skulle garanterat säga stopp direkt.

För det andra så skulle det inte vara speciellt svårt för Nord Stream att uppfylla kravet eftersom de redan granskat landalternativ och konstaterat att det skulle innebära betydligt större ingrepp i miljön än en undervattensdragning. Det är inte svårt att förstå deras slutsats.

För det tredje så skulle sossarnas krav enbart underlätta för Nord Stream. Om regeringen först säger “redovisa A, B och C i er ansökan och miljökonsekvensbeskrivning så är vi nöjda” så är det självklart ett sätt att underlätta för konsortiet i jämförelse med att regeringen säger “kom in med er ansökan och miljökonsekvensbeskrivning så ska vi därefter göra vår granskning”. Om inte Nord Stream i förväg vet hur mycket de måste göra för att klara att ta sig över ansökningskraven så är det förmodligen så att de anstränger sig mer än om de redan på förhand vet vad som krävs.

Därutöver tycker jag man kan ifrågasätta det kompakta motståndet mot gasledningen från oppositionens sida, åtminstone med de miljöargument som de framför. Faktum är att för Tyskland är gasledningen en av de viktigaste satsningarna för att uppnå målen om utsläppsminskningar av växthusgaser. Jag tycker inte att naturgas (fossilgas) är det bästa alternativet heller och en storskalig naturgasimport skulle inte minska utsläppen i Sverige, men i Tyskland är situationen en annan. Tyskarna vill byta ut sina kolkondenskraftverk som spyr ut mängder av koldioxid och det är ingen tvekan om att naturgasen från Ryssland via gasledningen i Östersjön kommer att minska de tyska växthusgasutsläppen ordentligt. Om detta pratar Sahlin, Ohly och Eriksson inte alls.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

3 Responses to På tal om populism

 1. steelneck says:

  Gasledning, igen.. Det börjar sent om sider talas om detta projekt. Jag läste en gång en lång artikel av journalisten F.W. Engdahl som var publicerad på Asia Times, jag hittade igen den hos Financial Sense Editorials: The Emerging Russian Giant Plays its Cards Strategically. Tycker du skall läsa den. Det är en tämligen upplysande geopolitisk artikel på högsta nivå som börjar med några ord om toppmötet i Paris mellan Putin, Chirac och Merkel.

 2. site admin says:

  Det är alldeles sant att diskussionen om gasledning genom Östersjön är gammal. Detta är ytterligare en del av Mona Sahlins populism. Hon har nämligen själv suttit på rådsmöte i Bryssel, som samhällsbyggnadsminister, och godkänt den s.k. TEN-projektplanen där gasledningen fanns med. Nu i efterhand säger sossarna dock att det “inte var något beslut då om att gasledningen skulle byggas”. Kanske inte, men om man var absolut mot ett projekt på projektplanen så vore det väl lämpligt att säga det.

  Samtidigt är det först nu, eller faktiskt inte ännu eftersom Nord Streams ansökan inte kommit in, som det har blivit en svensk fråga.

 3. steelneck says:

  Parti-pajkastning bryr jag mig inte i, och det klär dig inte. Men vad anser du om gasledningen utifrån Engdahls geopolitiska anlys och hur ställer du dig rent polaritetsmässigt med Mackinders gamla problemställning i åtanke?

  Allting annat är ju högst sekundärt beroende var man ställer sig i den grundläggande frågan jag ställde här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.