10-18 års fängelse eller livstid för mord

Efter HD:s dom om att det är tio års fängelse som ska gälla som normalstraff för mord, med följden att narkotikabrott ofta ger längre straff än mord, så tillsattes en snabbutredning om förändrad straffskala för mord. Utredaren Anders Perklev har idag lagt fram förslaget fängelse i minst tio och högst 18 år eller livstid som ny straffskala för mord.

Jag tror att detta förslag är tillräckligt för att vi ska lösa det problem som uppstått med obalans i straffskalorna för mord kontra grova narkotikabrott. Domstolarna får möjligheten att använda ett tidsbegränsat straff i upp till 18 års fängelse för “normalfallen” av mord medan de ännu mer allvarliga, t.ex. massmord, seriemord, grym misshandel eller tortyr innan mordet m.m, fallen skulle kunna ge livstid liksom idag.

Personligen skulle jag dock kunna tänka mig en ännu bredare tidsbegränsad straffskala, kanske upp till 25 års fängelse, för att på det sättet i stort få bort livstidsstraffet. Seriemord eller massmord är ytterligt sällsynta i Sverige, men man skulle kunna tänka sig att livstid skulle förbehållas den typen av upprepade mord och att alla enstaka mord skulle ge tidsbegränsat straff. Mot detta talar att livstidsstraffet kan tidsbegränsas i efterhand från 18 års fängelse. Detta är också utredarens huvudargument. Men å andra sidan, är det inget som hindrar att vi även ändrar den regeln.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

10 Responses to 10-18 års fängelse eller livstid för mord

 1. Erik says:

  Vad får dig att tycka att straffen för mord är för korta? Man kan ju lika gärna dra slutsatsen att straffen för narkotikabrott är för långa. Jag ser överhuvudtaget inte vad det ska fylla för syfte med upp till 18 istället för 10 år för “normala” mord. Vad vinner vi på det?

 2. Johan Folin says:

  Det här är ett test.

 3. site admin says:

  Erik, nu äntligen kan jag svara.

  En avtjäningstid på 6 år och 8 månader tycker jag är för kort för att ha berövat en annan människa livet. Men jag håller också med om att narkotikabrotten ger straff som inte är rimliga. I själva verket tittar domstolen bara i en tabell och sedan utdöms straff efter vilken mängd som smugglats in. Tabellerna “skrevs” när mängderna var mycket mindre än idag och därför slår väldigt många i “taket” (dvs 10 år plus upp till fyra år).

  Ang. fängelse så “vinner” vi på att ha en kriminalvård som verkligen innebär vård och rehabilitering. Det är minst sagt lite si och så med det. Samtidigt ska man inte glömma bort straffet som just ett straff. Jag tror att en anhörig till en mördad person tycker att det skulle vara helt oacceptabelt om det inte blev fängelse alls för att mördaren inte behöver vård eller rehabilitering och att det inte finns återfallsrisk.

 4. Erik says:

  Om någon hade mördat en anhörig till mig är jag ganska övertygad om att jag hade känt att den personen förverkat sin rätt till att leva. Men nu är ju tanken med rättssystemet bland annat att vi inte ska gå runt och hämndmörda, och mina känslor i det individuella fallet får på något sätt underordnas samhällets bästa.

  Straffet har ju två syften, det ena är avskräckande och det andra är att förhindra framtida brott. Människor som bara vill förlänga straff som hämnd för utfört brott vill jag inte ha som lagstiftare, det är ju faktiskt något vi vill komma bort ifrån med rättssystemet. Tror du att människor mördar för att de “bara” behöver sitta i fängelse i 6 år och 8 månader? Jag har väldigt svårt att tro det. En förlängning borde därför enligt mig motiveras med att de förhindrar framtida brott. Sitter man i fängelse kan man ju inte mörda någon utanför fängelset, men vad händer sen när brottslingen släpps ut? Minskar återfallsrisken efter t.ex. 12 år i fängelse jämfört med 6?

  För mig så framstår fängelse mest som påtvingad “networking” för kriminella. Ju längre någon suttit inne, desto högre andel kriminella vänner tror jag den personen har och ju svårare borde det då vara att återvända till ett “hederligt” liv. Det finns ju därför en stark poäng med 10 år eller livstid, domen avgör helt enkelt om personen ska få en ny chans i frihet eller inte. Om domstolen väljer ett ge den dömde en ny chans, så ser jag absolut ingen poäng med ett längre straff än 10 år, annat än att det blir svårare att leva ett normalt liv efteråt. Om det kan visas att återfallsrisken skulle minska med ett förlängt straff kan det i och för sig vara försvarbart.

 5. site admin says:

  Problemet med ditt resonemang är att “livstid” inte är livstid och alltså får även de som dömts till “livstid” en ny chans. Följdproblemet är då att domstolen har att välja på 10 år (ut efter 6 år och 8 mån om inget speciellt sker) eller livstid som innebär runt 25-30 år numera (ut efter 17-20 år) och att det inte finns några alternativ.

  Men mitt starkaste argument för att ha tidsbegränsat längre än 10 år, och även längre än utredningsförslaget på 18 år, är att livstidsstraffet ska fasas ut eller åtminstone användas enbart i exceptionella fall som seriemord eller massmord. Med andra ord har jag inte “hämndmotivet” som något argument även om jag vet att de anhöriga som fortfarande sörjer efter drygt 6,5 år ofta blir mycket upprörda när de förstår att mördaren redan är på fri fot (villkorligt såklart).

 6. Erik says:

  När livstidsdömda blir frisläppta är det en omprövning av ett tidigare beslut, och det är ju aldrig fel att göra. Men det finns ju faktiskt ingen skyldighet från statens sida att släppa ut en livstidsdömd, och därför tycker jag att mitt resonemang håller. Däremot kan man ju givetvis diskutera vad som ska gälla när livstidsstraff omvandlas till ett tidsbestämt straff.

 7. site admin says:

  Men ditt resonemang spricker ändå på att domstolarna vet på ett ungefär hur lång verkställighetstid som ett utdömt livstidsstraff innebär. De vet att de har att välja på 10 år eller ca 25-30 år och det är ett alldeles för långt steg. Egentligen tycker jag inte att det bör finnas några stora steg alls eftersom de straffbara gärningarna inte har några steg utan är straffvärda på ett sluttande plan.

 8. melinda says:

  Livstidsstraff eller inte

  Är en kvinna som idag har min pojkvän i anstalt avtjänandes ett s.k. livstidsstraff. Det brott han gjort är inte försvarbart men jag vet varför det hände men tycker ändock att när man tagit livet av annan bör straffet vara sådant att den dödes nära anhöriga kan känna att den dömde fått ett rättvist straff för den som är död får ju aldrig någon mer chans i “livet”.
  Visst saknar jag honom och vill han skall komma hem men skulle aldrig kunna fortsätta vara med honom om jag inte kände att han avtjänar straff för det han gjort och att jag anser det vara rimligt i förhållande till brottet. JAG ANSER 10 ÅR VARA ALLDELES FÖR KORT TID, då de avtjänar endast 6 år & 8 mån av den tiden, de skall, enligt min mening, avtjäna MINST 10 år i anstalt innan de får en ny chans och därför bör det utdömda straffet för mord ligga på minst 15 år, så länge vi har 2/3 dels regeln.
  Jag vet också att man är enligt sägnen tillräckligt straffad efter 5 år men vi har också skyldihet se till de nära anhöriga och samhället i övrigt.
  Vad som jag skulle önska vore att kriminalvården verkligen bestod utav VÅRD, hjälp till intagna att fixa sin anstaltstid och hitta sig själva, bli människor med annat tänkande m.m. men den vården är minimal och tyvärr återfaller många som suttit inne.
  Älskar min pojkvän och vill ha hem honom, saknar honom men anser ha skall ta sitt straff och därefter kan jag känna att han betalat med en del av sin tid här på jorden. Han har nu suttit i snart 9 år.

  melinda

 9. Kalle says:

  Vi måste börja konfrontera att hämnd skall vara en del av straffet. sluta med det politiskt korrekta tjafset. Anhöriga till den som blivit mördad är ledsna, förbannade och väldigt upprörda. För deras skulle betyder det mycket att mördaren får ett straff i rent hämndsyfte. Detta skulle ingen politiker öppet säga, men vi vet alla att så är fallet, förutom de mer officiella orsakerna som inlåsning som skydd för allmänheten, varningsstraff i form av “gör inte om det där” samt möjlighet till rehabilitering. Hämnd är en del av straffet, men det är så pass politiskt inkorrekt att nämna det att ingen skulle ens komma på tanken.

 10. Varför skulle ingen politiker våga säga att en påföljd ska vara just en påföljd för att ett brott har begåtts? Böter är väl det tydligaste. Någon begår ett brott och som påföljd (straff, konsekvens) får personen betala in pengar till staten.

  Däremot tror jag att du har helt fel vad gäller människors “hämndbegär”. Visst kan anhöriga vara oerhört förbannade och vill den dömde allt ont i världen, men det finns ingen forskning, inget fog för att tro att de anhöriga skulle må bättre om ett hårdare straff döms ut. Då skulle anhöriga till mördade vara gladare i USA än i Sverige… Den forskningen skulle jag vilja se. Hårdare straff på den typen av brott gör inte heller att färre brott begås. Det finns det tydliga forskningsresultat som visar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.