Daily Archives: 18/12/2007

Glädjande besked i Vaxholmsmålet

Efter generaladvokatens negativa besked så trodde jag faktiskt inte på en fällande dom i EG-domstolen. Domstolens besked att Byggnads blockad inte var motiverad utifrån arbetstagarnas bästa och att den innebar restriktion för EU:s regler om fritt tillhandahållande av tjänster är … Continue reading

Posted in General | 13 Comments

Ingen fri brottsprovokation

I diverse medier idag har det spridits en bild av att regeringen vill ge polisen rätt att provocera fram vilka brott som helst. Så är inte fallet. Beslut om ett utredningsdirektiv ska fattas av regeringen på onsdag, men det är … Continue reading

Posted in General | 22 Comments