Møte med de nordiska statsministrarna

Idag har Nordiska Rådets presidium haft møte med de nordiska statsministrarna. Tyværr var inte danske statsministern Anders Fogh Rasmussen dær eftersom de snart ska ha val, men Reinfeldt, Vanhanen, Stoltenberg och Haarde deltog. På dagordningen stod samarbete på klimatområdet, globalisering, Nordiska Utvecklingsfonden och grænshindersfrågan. Møtet pågick bara en timme, så det finns inte tid till så många inlægg, men jag passade på att gøra ett om grænshindersfrågan. Efter andra inlægg om løsningar på grænshinder så kænde jag att jag æven ville lægga till att det ær oerhørt viktigt att vi inte skapar nya grænshinder genom ny nationell lagstiftning. Varje gång vi antar nya lagar i de nationella parlamenten ska vi kontrollera vad de betyder før grænsgångarna (de som bor i ett land och jobbar eller studerar i ett annat) och før føretag som arbetar i flera nordiska lænder.

Det ær førsta gången jag har pratat infør flera statsministrar. Jag har varit med i politiken ett tag, men jag førnekar ændå inte att det ær lite nervøst att ta till orda i sådana hær sammanhang. Det kænns bra att gøra det i en fråga som jag kan vældigt bra. Oavsett vad man gør så ær førsta gången nervøst, men næsta gång blir det enklare.

Utøver møtena har det varit mat i diverse trevliga former. Igår kvæll var det mottagning på svenska ambassaden, før några timmar sedan var det lunch på slottet med kung Harald och drottning Sonja och om några timmar ær det Mittengruppens gemensamma middag. Det låter lyxigt och jag tycker att det ær spænnande att få vara med i de hær sammanhangen, men nær det gæller sjælva ætandet så føredrar jag nog andra former trots allt.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.