Daily Archives: 18/10/2007

Politiker bör vara försiktiga med att kommentera domar som inte vunnit laga kraft

En av mina första debatter i kammaren efter jag blivit invald i riksdagen 2002, och den allra första som var TV-sänd, handlade om påföljdspraxis. Jag var grön i dubbel bemärkelse och i mitt anförande tog jag upp ett exempel på, … Continue reading

Posted in General | 2 Comments