Politiker bör vara försiktiga med att kommentera domar som inte vunnit laga kraft

En av mina första debatter i kammaren efter jag blivit invald i riksdagen 2002, och den allra första som var TV-sänd, handlade om påföljdspraxis. Jag var grön i dubbel bemärkelse och i mitt anförande tog jag upp ett exempel på, som jag menade, felaktig påföljdspraxis. Det gällde en våldtäkts- och mordförsöksdom från Ystads tingsrätt. Den hade inte vunnit laga kraft.

Dåvarande talman Björn von Sydow avbröt mitt anförande genom ett par hårda slag med talmansklubban i bordet. Jag var nervös före anförandet och inte blev det bättre när jag fick en uppläxning av talmannen. Björn von Sydow hade givetvis rätt, vi som lagstiftare ska inte lägga oss i domstolarnas dömande. Vi kan ändra lagar men vi kan inte och ska inte lägga oss i hur de dömer. Extra viktigt att tänka på innan lägre instansers domar vunnit laga kraft.

Nu efter den fällande domen mot “Stureplansprofilerna” så har journalister ringt runt och velat ha kommentarer. Även till mig (i Litauen). Jag har kommenterat att jag tror att domen är viktig för att få fler unga kvinnor att våga anmäla våldtäkter där de faktiskt frivilligt haft sex med mannen eller männen till en början, men jag har inte sagt varken om jag tycker att domen är “rätt” eller “fel”. Detta vill jag inte ha någon uppfattning om. Dessutom finns det en (visserligen liten) chans att Högsta Domstolen ger prövningstillstånd.

Det förvånade mig när jag igår kväll läste f.d. justitieminister Thomas Bodströms uttalande om domen: “Jag anser att de borde ha dömts redan i tingsrätten. Det är bevisat att kvinnan inte vill ha sex med männen.” Han som tidigare justitieminister borde verkligen veta var gränserna går.

Jag var också förvånad över att min partiordförande Maud Olofsson tog upp Stureplansdomen vid partiledardebatten igår. Hon sa: “Jag måste säga att i dag är jag glad, personligen glad, över den dom som fälldes i går. Kanske kan vi någon gång få ordning på det våld som i dag riktas mot landets kvinnor.”

Uttalandet är på gränsen eftersom det kan uppfattas som ett omdöme av domstolens dom. Men samtidigt tycker jag inte att det är i närheten av vad f.d. justitieministern säger när han går så långt att han menar att tingsrätten dömde fel. Så f.d. talman Björn von Sydow borde kanske ta sin partikamrat Thomas Bodström i örat istället.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Politiker bör vara försiktiga med att kommentera domar som inte vunnit laga kraft

  1. Peter Carlsson says:

    Men om nu domen hade vunnit laga kraft borde det väl ha gått att uttala sig?

    /Peter

  2. site admin says:

    Det är en annan sak när domen vunnit laga kraft, då kan politiska uttalanden inte påverka målets utgång. Men jag tycker fortfarande att politiker inte ska uttala sig som Bodström gjorde i termerna “domstolen har dömt fel”. Det är inte en politisk uppgift att värdera domar. Om vi inte gillar domstolarnas utslag så får vi ändra lagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.