Daily Archives: 4/10/2007

E22 – för tillväxt i hela Skåne

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en snabbare utbyggnad av E 22 till motorvägsstandard genom en PPP-lösning. Motivering Skåne har länge haft en utbyggnad av E22 till motorvägsstandard som den viktigaste … Continue reading

Posted in General | 8 Comments

Arbetsgivares regressrätt vid personskada

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om arbetsgivares regressrätt vid personskada. Motivering Personskadekommittén överlämnade i januari 2002 sitt betänkande ”Samordning och Regress – Ersättning vid personskada” (SOU 2002:1). Det har snart … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 2 Comments