Hård kritik mot Peter Eriksson

I dagens Expressen kritiserar fyra åklagare miljöpartiets språkrör Peter Eriksson i hårda ordalag. Deras kritik överensstämmer i stort med vad jag skrivit tidigare.

När de skriver att samtyckeskrav “skulle i och för sig varken göra skada eller nytta” så tycker jag att de bara delvis rätt. När det gäller deras arbete med att försöka få de som begått sexualbrott fällda så kanske skillnaden blir liten (jag har pekat på några få exempel tidigare), men jag menar att en ändring av lagstiftningen till ett samtyckeskrav skulle vara normgivande. Tycker vi att det ska vara lagligt att ha sex med någon tills den personen gör motstånd eller uttryckligen säger att han eller hon inte vill så ska lagstiftningen förbli som den är idag. Men menar vi att det ska krävas att båda först ger ett positivt svar, uttryckligen eller underföstått, dvs samtycke, så ska vi ändra lagstiftningen. Den diskussion som en lagändring skulle föranleda ska inte underskattas. När det blir en stor diskussion i samhället om att samtyckeskrav kommer att införas så blir det också normgivande.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.