Bodström har tid till allt

Min favorit (att kritisera) Thomas Bodström gör aldrig en kritiker besviken. Han är riksdagsledamot, ordförande i riksdagens justitieutskott (för det har han drygt 10 000 kr extra betalt i månaden), han håller på att starta upp en ny advokatbyrå med f.d. Jämo Claes Borgström och nu ska han dessutom bli deckarförfattare! Hur hinner han med allt? Han må ha en fantastisk arbetskapacitet, men det ska ändå bli mycket intressant att se i riksdagsarbetet framöver om han hinner med de han ska göra inom riksdags- och utskottsarbetet.

Det finns redan tendenser som kan utvecklas till något som verkligen bör kritiseras. Han har varit borta från lite för många utskottssammanträden, han tar inte på sig extrauppdrag som Johan Pehrson gjorde som utskottsordförande förra mandatperioden (det kan handla om både besök från andra länder och att representera utskottet på möten/föredrag m.m. utomlands), han var enligt vad jag hört av kollegor endast med på en av justitieutskottets debatter förra året (jag var själv föräldraledig under våren så jag vet inte säkert att det stämmer), han vill helst inte att utskottet ska göra “extrasaker” som studiebesök eller ens tacka ja till nuvarande justitieministerns middagsinbjudan, han har velat komprimera antalet utskottssammanträden med följden att det blir oerhört mycket handlingar att läsa in till varje sammanträde osv.

Vi ska inte heller glömma hur starkt socialdemokraterna i förra mandatperiodens justitieutskott kritiserade Peter Althin för att han fortsatte som aktiv advokat trots riksdagsuppdraget. Då ska man komma ihåg att Althin inte var utskottsordförande med extraarvode och att han inte byggde upp en ny advokatbyrå vilket onekligen tar mer tid än att fortsätta på en befintlig.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.