Regionerna måste utgå från identitet och folklig förankring

Idag har Ansvarskommittén presenterat sitt förslag om ny regionindelning av landet. Kommitténs ordförande Mats Svegfors la fram vilka kriterier som de föreslår för att det ska bildas 6-9 regioner i hela landet, bl.a. ska det vara 500 000-2 000 000 invånare i varje region. Det finns en del bra i förslaget, men jag tycker att man glömt bort en mycket viktig aspekt, den folkliga förankringen.

All offentlig makt i Sverige utgår från folket, det är portalparagrafen i vår regeringsform. Då måste också makten över hur landet ska organiseras utgå från folket. Om halläningarna känner sig som halläningar och vill förbli en egen region så kan jag som riksdagsledamot aldrig bestämma att de ska tillhöra Region Skåne, Västra Götaland eller kanske en ny Smålandsregion.

Dessutom tycker jag att Ansvarskommittén fastnat i en olycklig likriktning. De utgår från att alla regioner måste se likadana ut. Jag skulle vilja se den motsatta ordningen. En svensk region borde kunna ha allt från Gotlands 57 000 invånare till Mälardalens 3 miljoner, det viktiga är att de utgår från vad folk identifierar sig med och vill ha. Självklart kan inte Region Gotland sköta allt som Region Mälardalen kan, men det är inte heller nödvändigt.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.