Konkurrensseger för svenskt jordbruk

– Gårdsstödet betalas ut innan årsskiftet. För Skåne län innebär detta över 1,1 miljarder kronor. Ett glädjande besked som gör att vi kommit en liten bit på väg i frågan om likvärdiga konkurrensvillkor för svenskt jordbruk, säger Johan Linander, riksdagsledamot för Skånes södra valkrets, i en kommentar till att Regeringen enats om att gårdsstödet från EU permanent ska betalas ut till de svenska bönderna det år som stödet avser.

– För alla de bönder som har drabbats av skördeskador denna sommar och höst är utbetalningen i december en hjälp på vägen för att förbättra en bekymmersam ekonomisk situation.

När riksdagen behandlat frågan kommer gårdsstödet och andra stöd på uppemot 6,4 miljarder kunna betalas ut i slutet av december 2006. Därigenom kommer Sverige i fortsättningen, som flertalet andra länder i den Europeiska unionen, att betala ut gårdsstödet på rätt sida årsskiftet.

– Vi har slagits för detta sedan socialdemokraterna flyttade fram utbetalningen första gången. Nu är det slut med budgettrixandet.

This entry was posted in Pressmeddelanden. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.