Modigt av Volvos vd

Idag har Volvos vd Leif Johansson sagt att att han vill höja skatten på bensin och diesel för att kunna skattebefria miljövänliga bränslen. Ett mycket bra och visionärt förslag. Tyvärr tror jag inte att det är genomförbart just nu, men på sikt är det helt rätt inriktning. Vi måste ställa om från fossila till förnyelsebara bränslen, det är absolut nödvändigt för miljön och dessutom bra ekonomiskt för Sverige om vi kan använda inhemska bränslen istället för importerat.

Andreas Carlgren måste säga att vi inte tänker höja bensinskatten, det är en alliansöverenskommelse som vi står fast vid. Men han är lika tydlig på att målet med alliansens politik Leif Johanssons förslag är detsamma, att det ska bli mer lönsamt att vara miljövänlig.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.