Daily Archives: 5/11/2006

Dödsstraff är alltid fel

Det kom inte som någon överraskning att Saddam Hussein dömdes till döden. Möjligtvis var det en överraskning för Saddam Hussein själv att det blev hängning och inte exekutionspatrull, vilket han själv pläderade för eftersom han anser att han är militär. … Continue reading

Posted in General | Leave a comment

Grattis Elfsborg!

Som MFF-supporter är det en tung kväll efter en tung säsong. 0-3 i sista matchen mot AIK har väl ingen större betydelse, att motivation är viktigt i fotboll är ingen nyhet. Men samtidigt är det inget annat än uselt att … Continue reading

Posted in General, Sport | Leave a comment

Demokratisera patentsystemet

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att domare i en framtida europeisk domstol för patenttvister ska utses av Europaparlamentet. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 9 Comments

Tibet, Kina och mänskliga rättigheter

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om frihet och demokrati i Tibet. Motivering Sedan Kinas ockupation av Tibet 1949 har över 150 000 tibetaner flytt från sitt hemland, och fortfarande korsar årligen … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | 21 Comments

Vissa grundlagsfrågor om homosexuella, bisexuella och transpersoner

Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att 1 kap. 2 § regeringsformen om arbetet mot diskriminering också skall nämna könsidentitet. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Kultur för lika värde gällande homosexuella, bisexuella och transpersoner

Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge Nordiska museet ett samordnande ansvar för den HBT-kultur som har skapats och kontinuerligt skapas i vårt land. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation inom Försvarsmakten

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om situationen för värnpliktiga homosexuella, bisexuella och transpersoner, däribland inte minst HBT-personer med utländsk bakgrund samt lesbiska och bisexuella kvinnor som fullgör värnpliktstjänstgöring. Riksdagen tillkännager för … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment

Internationellt arbete gällande HBT

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Sveriges agerande i bilaterala kontakter samt inom internationella organisationer gentemot stater som diskriminerar HBT-personer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs … Continue reading

Posted in Riksdagsmotioner | Leave a comment