Åke Green

Idag har rättegången i Högsta Domstolen mot pastor Åke Green börjat. Han fälldes i tingsrätten för hets mot folkgrupp till en månads fängelse men friades i hovrätten. Att HD skulle ta upp målet var mycket väntat, det har ett stort prejudikatvärde i hur hetslagstiftningen kan stå mot yttrande- och religionsfriheten.

Att Guds budskap ska få spridas finns det nog ingen som säger emot. Men frågan är vart gränsen går för att någon som påstår att han predikar Guds budskap ska komma undan hetslagstiftningen. Åke Green uttryckte dels i predikan och dels på sin hemsida att det finns en koppling mellan homosexualitet och pedofili, att aids har sin uppkomst i homosexualitet och att homosexuella är förvridna människor som är benägna att ha sex med djur. Vad hade gällt om han sagt att Bibeln har ett rasistiskt budskap? Det finns de som menar det också.

Jag menar att det givetvis ska vara fritt fram att säga vad man tycker i slutna eller begränsade sällskap. Men Åke Green har haft som avsikt att offentliggöra sina åsikter till så många människor som möjligt och då tycker jag att han passerat gränsen för sina friheter och begått ett hetsbrott. Att gömma sig bakom “Guds ord” för att slippa stå för sina egna ord kan inte heller vara godtagbart i Sverige 2005.

Det förvånar mig att min vän Fredrick Federley, ordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund, uttryckt i ett pressmeddelande att han vill att Åke Green frias för demokratins skull. Det kan inte vara en demokratisk rättighet att säga vad man vill om en annan människa eller annan grupp. Då menar man att det inte ska finnas några brott som heter förtal eller hets mot folkgrupp. Ett sådant samhälle känns inte lockande.

Viss inskränkning i yttrandefriheten måste finnas för att skydda andras friheter. Ska det vara tillåtet att offentligt påstå att Fredrick Federley, eller varför inte Johan Linander, är pedofil, sprider aids och har sex med djur? Nej, det tycker jag inte, för det är förtal. Ska det vara tillåtet att offentligt påstå att det är invandrare, eller varför inte norrmän, som är pedofiler, sprider aids och har sex med djur? Nej, det tycker jag inte, för det är förtal av en grupp människor, hets mot folkgrupp.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

10 Responses to Åke Green

 1. Patrik says:

  En annan fråga som är intressant är att åklagaren gör skillnad på Åke´s egna tolkningar och det som är faktiska bibelcitat.

  Är det ok att säga en sak om det står i bibeln men inte om jag gör min egen tolkning av bibeln?

 2. site admin says:

  Det tycker jag är en stor skillnad. Att citera Bibeln är helt okej oavsett vad där står, men en egen tolkning som innebär kränkning och förtal av andra människor är inte okej.

 3. Federley says:

  Johan, att kalla oss saker får vi till viss del stå ut med. Blir det för vulgärt är det förtal.

  Jagha rpå min blogg ställt upp tre kriterier för att det ska vara hets.
  Uppmaning till stöld/beslagtagande va egendom.
  Uppmaning/uppvigling till misshandel, fysisk skada.
  Uppmaning/uppvigling till mord.

  Utan fasta punkter får vi ett sluttande plan. Vem står näst i tur? Torbjörn Tännsjö? Ska man verkligen få säga att alla foster inte bör få födas?

 4. site admin says:

  Jag ser stor skillnad mellan att “bli kallad” vissa saker och när någon påstår att person eller grupp är på ett visst sätt eller gör vissa saker.

  Dina tre kriterier för hets mot folkgrupp är så begränsade att brottet hets mot folkgrupp och förtal kan avskaffas. Dina tre uppmaningar till brott täcks ändå av brottet uppvigling enligt BrB 16:5 så då behövs inte hets- eller förtalslagstiftningen.

  Förtal är ett ärekränkningsbrott som jag tycker man måste ha i en demokratisk stat. Enligt BrB 5:1 är förtal när en person “utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta
  denne för andras missaktning”.

  Varför skulle en person få lämna ut flygblad på Sergels Torg med en bild på Fredrick Federley och en text som säger att du är pedofil som dessutom slår barn? Självklart måste det vara brottsligt och straffbart. Trots att det inte är någon uppmaning att begå brott mot dig.

  På samma sätt är det om man förtalar en folkgrupp. Där är rekvisiten hot eller uttrycklig missaktning för olika preciserade grupper, men likväl måste det vara förbjudet att t.ex. i radio presentera en falsk undersökning som säger att 90% av alla homosexuella också är pedofiler. Det är inget sluttande plan. Fasta punkter finns i den befintliga lagstiftningen som domstolarna är satta att tolka.

  Hets mot foster är inget brott eftersom foster inte tillhör de skyddade grupperna i hetslagstiftningen.

 5. Patrik says:

  Du anser alltså att jag har rätt att kränka och även hota andra människor, bara jag gör det med bibelcitat?

 6. site admin says:

  Jag tror inte att det finns några hot mot någon människa i bibeln. Men så länge som du citerar så tycker jag att du har rätt till det. Jag tycker även att du har rätt att citera Nordisk Familjebok från 40-talet även om där står galna saker. Men om du efter citatet drar slutsatser som är dina egna, ja då har du passerat gränsen.

  Dessutom tror jag att det finns få människor som känner sig kränkta av bibelcitat. De flesta inser nog att bokstavstolkning av tusenåriga böcker ger konstiga resultat, oavsett vilken bok det är.

 7. Patrik says:

  Men anser du inte att det är ett problem om jag har rätt att säga vissa saker om det står i bibeln, men om de ints står där då skall jag bötfällas eller fängslas?
  Vilka övriga böcker är det som skall ha denna förmån?
  Mein kampf? Ayn Rands böcker? Koranen?
  Eller kanske basebollböcker som typ 100 skäl att New York Yankees och dess supprtrar stinker?

  Jag tycker vi är ute på en farlig väg här.

 8. site admin says:

  Patrik, antingen tycker man att det inte ska finnas något brott som heter hets mot folkgrupp, och då slipper man att dra en gräns, eller så tycker man faktiskt att det inte ska vara lagligt att säga vad som helst om andra människor, och då kommer man till en gränsdragning hur man än gör.

  Jag tycker att det är en lämplig gräns att dra mellan att berätta vad andra har sagt eller tyckt och uttrycka egna åsikter eller tolkningar. Det går givetvis att dra gränsen på andra sätt, t.ex. att även citat som kränker ska vara förbjudna, men det tycker jag skulle vara att gå för långt.

  Givetvis ska ingen skillnad göras om kränkande uttalande sker av religiösa motiv eller av andra. Jag som privatperson måste ha rätt att säga samma saker som en pastor eller imam, oavsett att jag inte gör det av religiösa skäl. Med andra ord anser jag inte att religionsfriheten går så långt att den ger någon människa rätt att förtala eller “hetsa” på sätt som är förbjudet enligt brottsbalken.

 9. Jag håller fullständigt med. Väldigt bra sagt och argumenterat. Jag tycker att alla ungdomförbund motverkar partiets intresse med sina väldigt omogna offentliga uttalande som ofta säger “JA till inskränkning av andras frihet”, vilket Åke Green gjorde.
  Jag har fått intrycker att Centerpartiet är ett liberallt parti och liberalismen säger att ens frihet slutar där den andres frihet börjar. Jag har röstat på Centern, men mina träff och kommunikationer med ungdomsförbund väker ofta hos mig en rädsla för framtiden.

  MVH,
  Stella

 10. site admin says:

  Det är Centerpartiet man röstar på och inte CUF så du kan lugnt lägga din röst på oss i valet Stella.

Leave a Reply

Your email address will not be published.