Daily Archives: 30/11/2005

Trevligt att Bodström håller med mig

“Utskottet konstaterar vidare att de vida straffskalor som anges i olika straffbestämmelser erbjuder möjligheter till en nyanserad straffmätning. (…) Utskottet är inte berett att ta initiativ till någon sådan större översyn av straffskalorna som motionärerna efterfrågar. I stället måste det … Continue reading

Posted in General | Leave a comment