Trevligt att Bodström håller med mig

“Utskottet konstaterar vidare att de vida straffskalor som anges i olika straffbestämmelser erbjuder möjligheter till en nyanserad straffmätning. (…) Utskottet är inte berett att ta initiativ till någon sådan större översyn av straffskalorna som motionärerna efterfrågar. I stället måste det vid varje tillfälle då förändringar av straffskalorna övervägs på ett visst område tas vederbörlig hänsyn till straffskalorna för andra brott.”

Så här tyckte justitieutskottet så sent som i april i år. Socialdemokraterna stod bakom det och faktiskt alla andra partier förutom Centerpartiet. Jag hade motionerat om en översyn av straffskalorna och reserverade mig i utskottet. “Det får ankomma på regeringen att tillsätta en utredning med uppdrag att göra en bred översyn av straffskalorna för olika typer av brott.” Avslutade jag min reservation med.

Jag yrkade på detta i kammaren men vi blev åter ensamma och givetvis det blev avslag. Nu är det trevligt att se att justitieminister Thomas Bodström håller med mig och inte med sina partikamrater i justitieutskottet. I Rapport sa han bland annat att “det var länge sen det gjordes en översyn, och det behöver göras en stor ordentlig översyn” samt att “på vissa håll är det så att det är för långt spann mellan lägsta och högsta straff”.

För långt spann? Var det inte precis det som socialdemokraterna i justitieutskottet tycker erbjuder möjligheter till en nyanserad straffmätning?

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.