Sänkning av skadestånd upprör

Det är ett av de mest fruktansvärda brott som man kan tänka sig. Den 14-åriga tjejen tvingades först se på när hennes mamma mördades och sedan blev hon drogad och våldtagen flera gånger. Det går inte att förstå vilken skada flickan lidit, det kanske inte är så farligt fysiskt, men hur ska hon någonsin kunna komma över det psykiskt. Händelserna kommer att påverka hela hennes liv och frågan är vilket skadestånd hon ska ha för att den skada hon lidit ska kunna kompenseras med ett rimligt ekonomiskt belopp.

Idag sänkte Göta hovrätt tingsrättens skadestånd från 610 850 kr till 510 850 kr. Detta har lett till upprörda kommentarer både från professionen och politiker. Jag förstår kritiken, hovrätten har uttryckt sig på ett okänsligt sätt i domen när de talar om att övergreppet inte var “så långvarigt och grovt”. Hovrätten menar säkert i jämförelse med en annan våldtäkt som var både grövre och höll på under längre tid, men det är ändå okänsligt att uttrycka sig på det viset. Självklart ska domstolen uttrycka vad de menar, men även rättsväsendet måste visa medmänsklighet och förståelse för vilka reaktioner som domar kan ge.

Det som jag dock förvånar mig över är att diskussionen inte handlar om vilken nivå som svenska skadestånd ligger på generellt. Såvitt jag vet är dagens skadestånd det högsta som någonsin dömts ut för sexualbrott, även om det är i kombination med bevittnande av mordet på mamman, detta även om hovrätten sänkte beloppet med 100 000 kr. Men en halv miljon är ändå oerhört lite i förhållande till flickans lidande under övergreppet och för resten av livet. Man får inte ens den minsta enrumslägenheten i Stockholm för en halv miljon, 500 000 kr är inte mycket pengar idag även om jag och säkert många av er skulle känna mig väldigt rik om det kom in en halv miljon på kontot.

Jag tycker inte att vi ska ta efter USA: s nivåer, men de svenska borde åtminstone fördubblas när det gäller de allra grövsta vålds- och sexualbrotten. Det är svårt att mäta både fysiskt och psykiskt lidande i pengar, dels vad gäller själva övergreppet men ännu svårare är det att bedöma framtida lidande. Dessutom är det väldigt olika för olika brottsoffer hur de lyckas gå vidare i livet efter ett sådant trauma. Dock måste skadeståndet vara lika för samma brott oavsett om brottsoffer upplever lidandet olika. Men oavsett så måste brott som innebär ett livslångt psykiskt lidande för “normalbrottsoffret” ge betydligt högre skadestånd än vad det gör i Sverige idag.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

7 Responses to Sänkning av skadestånd upprör

 1. NeonJudge™ says:

  Inte bara skadeståndsnivåerna är skeva, utan det gäller hela straffskalan. En fildelare riskerar ju ett högre skadestånd än vad som har utdömts i detta fall. Rätta mig gärna om jag har fel.

  Även det urspungliga skadeståndet var i mitt tycke på tok för lågt, även om pengar i sig aldrig kommer att kunna läka den skada som flickan har åsamkats. Denna skada går knappast att värdera i pengar.

 2. site admin says:

  Vilket skadestånd som en fildelare kan komma att tvingas betala vågar jag inte gissa på. Det beror helt på vilken skada som bedöms ha uppkommit. Vilket jag ju tycker kan vara noll om låten eller filmen ändå inte skulle ha köpts.

  Men egentligen ska man inte jämföra vilket skadestånd en person får och vilket skadestånd någon får betala, det är som att jämföra äpplen med päron. Även om ett enligt straffskalan “mindre brott” begåtts så kan skadestånden totalt sett bli väldigt stora om det är många personer som drabbats. Dvs stora för den som ska betala, men ändå små för var och en av de som får skadestånd.

  Vad jag vill ha sagt är att ett skadestånd aldrig ska ses som ett straff för den som orsakat skadan utan är enbart en kompensation för skadelidande. Inom Centerpartiet hade vi på vår stämma i Stockhom i juni en kommittétext som var ett typiskt missförstånd. Det handlade om att stora företag som diskriminerar kommer lindrigt undan om de diskriminerar en person i jämförelse med ett mindre företag. Därför fanns det ett förslag om att storföretag som diskriminerar skulle få betala högre skadestånd än mindre företag, för att det skulle “kännas lika mycket”.

  Helt felaktigt. Skadeståndet ska utgå från den som lidit skada. Har en diskriminerad anställd lidit samma skada i ett stort företag som i ett litet så ska givetvis samma skadeståndsbelopp utdömas.

  Jag skulle kunna skriva mycket om det här, det är det som jag specialiserade mig på i mina juridikstudier.

 3. NeonJudge™ says:

  Javisst har du rätt i detta resonemang, och det är inget motsatförhållande till det jag har skrivit. Antipiratbyrån har fört fram att fildelning ska kunna ge skadeståndsnivåer på bortemot 2 miljoner kronor. Är skadan mot ett skivbolag så mycket större än den skada som denna stackars flicka har lidit.

  Man kunde ju önska att skadestånd på något vis kunde utdömas i annat än pengar, även om jag inte ens kan föreställa mig hur det skulle se ut. Sen är det en absolut bedrövelse att en högre instans kan skicka denna signal och sänka skadeståndet som redan har tilldelats henne.

 4. Anders says:

  Det bör väl förtydligas att mannen också dömdes till livstids fängelse. Så att jämför med fildelning känns tämligen absurt. Vad jag däremot har reagerat p ånär jag följt debatten är just det att alla förfasar sig över den sänkte summan. Vad spelar det egentligen för roll för den här tjejen om hon får 50 spänn eller 20 miljoner? Det enda jag tycker är lite konstigt i den här situationen är rättens formulering “inte lidit så mycket”. Men det handlar om byråkrati-svenska och då blir det ofta rätt absurt, speciellt eftersom rätten faktiskt TVINGAS till att sortera in offren på en skala för att kunna utmäta påföljder.

 5. NeonJudge says:

  Självklart så haltar jämförelsen med fildelning, och inte enbart vad gäller straffskalan. Min poäng var enbart jämförelsen av ersättningen för lidandet.

  Beloppets storlek kan i princip snarast ses som ett symboliskt värde eller någon form av måttstock, och där har alltså rätten signalerat att hennes lidande inte var så illa som man bedömde i den ursprungliga domen. Skadan som hon har lidit går nog knappast att sortera in på en skala på så vis.

  Ska man sen titta på straffet som utdömdes, livstids fängelse, så kan man ju fråga sig varför livstids fängelse inte är just livstids fängelse. I Sverige innebär livstids fängelse i själva verket ca 20 års fängelse. Detta tror jag att de flesta svenskar har svårt att acceptera. Kalla det då för 20 års fängelse istället.

  Oavsett detta och hur mycket man än kan resonera kring skadeståndets storlek och straffskalor så återkommer jag hela tiden till att skänka flickan en tanke. Det bör vi alla göra.

 6. Dodge says:

  Johan Linander, du är riksdagsledamot och centerpartiets ledamot i justitieutskottet. Man kan då tycka att du borde vara lite försiktigare när du kritiserar domstolars agerande i massmedialt uppmärksammade rättsfall.

  Du skriver att du förstår kritiken mot Göta hovrätt och att hovrätten har uttryckt sig okänsligt. För att understryka detta citerar du hovrätten, eller för att vara mer korrekt så citerar du antagligen någon kvällstidnings påhittade och missvisande formuleringar. Jag har läst hovrättsdomen. Hovrätten skriver inte så som du påstår. Tvärtom resonerar hovrätten enligt min uppfattning sakligt och nyanserat på ett sätt som målsäganden näppeligen kan ta anstöt av.

  Kolla upp fakta nästa gång du kommenterar domar. Jag tror att hetsen mot domstolarna från kvällstidningar och “nyttiga idioter” som uttalar sig utan att veta vad dom pratar om är ett av de absolut största problemen när vi talar om problemen med allmänhetens bristande förtroende för de svenska domstolarna.

 7. site admin says:

  Självklart ska man vara försiktig när man kommenterar domar, och jag som riksdagsledamot ska vara extra försiktig. Jag ska medge att jag inte läst hela domen, när jag skrev inlägget här på bloggen så var domen alldeles ny och jag har ingen möjlighet att hämta ut domen hos Göta Hovrätt. Däremot utgår jag från att direkta citat som står i tidningar, oavsett vilken tidning, ska vara rätt.

  Om det nu är så att det inte överhuvudtaget står “så långvarigt och grovt” i domen så ber jag om ursäkt för ett felaktigt citat som jag litat på.

  Sedan är det klart att jag ska ha åsikter om hur rättsväsendet i Sverige ska fungera, det har jag i uppdrag som ledamot i justitieutskottet. Det var detta som mitt inlägg i huvudsak handlar om. Borde inte skadestånden i Sverige höjas generellt? Jag tycker det, och det ska utgå från en ny skadeståndslag.

Leave a Reply

Your email address will not be published.