Daily Archives: 25/7/2005

Unga lagöverträdare

Vi är djupt bekymrade över att insatserna mot ungdomars brottslighet präglas av uppgivenhet från den socialdemokratiska regeringen. Gång på gång frågar vi oss hur det är möjligt att femtonåringar redan kan ha inlett en brottskarriär utan att vuxenvärlden gripit in. … Continue reading

Posted in Alliansrapporter, General, Insändare | 1 Comment