Sjukförsäkringen måste förbättras

Debattartikel i Skånska Dagbladet 12/2.

När alliansregeringen tillträdde 2006 var svenskarna bland de friskaste, men samtidigt bland de mest sjukskrivna i världen. Det hämmade både vår tillväxt och välfärd. Vi var därför tvungna att genomföra ett antal genomgripande reformer av sjukförsäkringen. Mycket har blivit bättre. Utanförskapet minskar och sysselsättningen ökar. Fortfarande finns dock allvarliga brister.

Vår utgångspunkt har varit och är fortfarande att alla som kan ska jobba. Men det innebär samtidigt att de som är sjuka inte heller ska behöva stå till arbetsmarknadens förfogande. I utformningen av de nya reglerna har vissa människor råkat illa ut. Det handlar till exempel om personer med ledsjukdomar och neurologiska sjukdomar.

I höstas lovade socialförsäkringsminister Ulf Kristersson att dagens brister där människor hamnar mellan stolarna skulle rättas till. Men när vårens propositioner nyligen presenterades fanns inte förändringarna i sjukförsäkringen med. För oss i Centerpartiet är detta en stor besvikelse.

Varje person som hamnar i kläm i avvaktan på reformer är en oacceptabel tragedi. Vi vill därför snarast genomföra en rad förändringar för att förbättra dagens situation.

Idag hanterar Försäkringskassans handläggare ärendena efter födelsedatum. Således finns ingen sakkunskap i komplexa diagnoser och sjukdomsförlopp. Vid exempelvis MS och psoriasisartrit går symtomen i vågor, skov, och kan ta sig olika uttryck vid olika tidpunkter. Den som bedöms som arbetsför och frisk vid ett tillfälle kan vara sjuk och i behov av behandling vid ett annat. För att öka förståelsen för dessa sjukdomar vill vi att tjänstemännen ska jobba efter diagnos istället för datum.

I det nuvarande systemet ska de som varit sjukskrivna i mer än två och ett halvt år åter prövas mot arbetsmarkanden. Men för den som har varit borta så länge blir övergången ofta svår. För att skapa en tryggare och smidigare övergång bör alla de som överförs från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen erbjudas en övergångsperiod i form av en förrehabilitering. Det kan handla om så enkla saker som att börja besöka arbetsplatser i ett tidigt skede.

För det tredje är det viktigt att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör samma bedömning i ersättningsfrågan i övergångarna mellan de olika försäkringssystemen. Det är inte rimligt att den som överförs plötsligt får en helt ny bedömning av sin ersättning. Ersättningsfrågan ska vara löst vid övergången från Försäkringskassan till Arbetsfördelningen och tvärt om.

Slutligen måste de som återförs till Försäkringskassan från Arbetsförmedlingen för att det inte finns någon arbetsförmåga få klara och tydliga beslut om att de blir sjukskrivna igen. Det är inte rimligt att läkar- och expertutlåtanden slängs i papperskorgen och att människor blir lidande.

För oss i Centerpartiet duger inte dagens regelverk. Problemen i sjukförsäkringssystemet måste snarast förändras till det bättre.

Johan Linander, riksdagsledamot och distriktsordförande för Centerpartiet Skåne
Solveig Zander, riksdagsledamot (C) i socialförsäkringsutskottet

This entry was posted in Insändare and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.