Så förbättrar vi företagsklimatet

En gammal debattartikel som jag har glömt att lägga in.

Allianspartierna gick till val på att göra det mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa. Vår gemensamma målsättning står fast och vi fortsätter att förbättrade villkoren för företag och företagande. Vilket ökar drivkrafterna till att fler blir företagare och att fler företag växer. Det är särskilt viktigt att vi anpassar åtgärderna i ett läge då vi befinner oss i en svagare konjunktur. Därför kan vi nu presentera ytterligare förslag som effektivt främjar Sveriges internationella konkurrenskraft samtidigt som det blir mer attraktivt att investera i vårt land.

Alliansregeringen har sedan tillträdet genomfört flera reformer för att förbättra för företagen i Sverige, bland annat har förmögenhetsskatten avskaffats och bolagsskatten sänkts. Det har blivit enklare och billigare att anställa genom bland annat sänkta arbetsgivaravgifter för unga och äldre och införandet av nystarts-, nyfrisk- och instegsjobb, förbättrad matchning och en förbättrad lönebildning. Sedan maktskiftet 2006 har skatterna sänkts för den genomsnittlige egenföretagaren med 23 400 kronor per år. Som ett resultat av denna offensiva företagarpolitik ökade antalet nystartade företag i riket med 14 000 företag. Bara i Skåne ökade antalet nystartade företag med 23 procent från 2006 till 2008, en ökning med över 1 500 nystartade företag.

För att förbättra de små företagens förutsättningar ännu mer sänks nu egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag med 5 procentenheter, dock med högst 10 000 kronor per år. Egenavgifterna utgör en stor kostnad för många näringsidkare. En nedsättning av egenavgifterna kan därför göra det mer attraktivt att driva ett eget företag samt sänka tröskeln för den som överväger att starta eget.

Genom denna nedsättning kan nästan 200 000 småföretag i landet få lägre kostnader med 1,15 miljarder. Bara i Skåne rör det sig om mer än 28 000 egenföretagare som totalt får en sänkning med över 190 miljoner kronor. Nedsättningen sänker kostnaderna rejält och stärker likviditeten hos företagen, vilket är särskilt viktigt under den rådande lågkonjunkturen.

Alliansregeringen infriar nu också ytterligare ett vallöfte och avskaffar revisionsplikten för små aktiebolag. Reformen berör 250 000 aktiebolag, vilket motsvarar 72 procent av det totala antalet aktiebolag. Revision blir således frivillig för majoriteten av aktiebolagen i Sverige och innebär en möjlig kostnadsbesparing på åtminstone 2,5 miljarder kronor. Reformen utgör därigenom sannolikt den största förenklingen för aktiebolag som genomförts i Sverige, vilket är ett led i regeringens högt ställda ambition på regelförenklingsområdet.

De aktiebolag som väljer bort revision sparar in arvodet till revisorn, vilken i regel uppgår till 10 000 – 20 000 kronor per bolag. Specifikt i Skåne innebär detta att cirka 30 000 av länets 42 000 företag får denna valfrihet, vilket möjliggör en kostnadsbesparing på åtminstone 300 miljoner kronor per år.

Fler och växande företag är en grundläggande förutsättning om för att ta oss ur den finansiella krisen och den pågående lågkonjunkturen. Centerpartiet och Alliansregeringen är redo att anta utmaningarna. Genom att skapa bra förutsättningar för att starta, driva och äga företag lägger vi grunden för den svenska konkurrenskraften, vilket främjar en ökad tillväxt och en långsiktig välfärd.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.