Så tar vi Sverige ur krisen

En gammal debattartikel som jag har glömt att lägga in.

Vi har ett par svåra år bakom oss. Den globala finanskrisen har slagit hårt mot både unga och gamla. Pensionärerna har drabbats av lägre pensioner och arbetsmarknaden har blivit kärv för ungdomarna. Men Sverige kommer nu starkare ur krisen än många jämförbara länder tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik.

Vi har sparat under goda tider för att kunna spendera i sämre. Vi har prioriterat ordning och reda i de offentliga finanserna vilket har lett till att vi, i motsats till tidigare och i motsats till andra länder, inte behöver genomföra några smärtsamma budgetsaneringar. Vi har återupprättat arbetslinjen genom att reformera de sociala trygghetssystemen och sänka skatterna på arbete. Det lägger grunden för en snabb och säker återhämtning. Prognosen är ljus. Redan till 2012 ser det ut att åter bli överskott i de offentliga finanserna.

När vi nu presenterar mandatperiodens sista budget satsar vi på dem som fått stå tillbaka i krisen. Det handlar bland annat om pensionärer, barnfamiljer och ungdomar. Dessutom lägger vi grunden för en växande kaka genom att underlätta för företagande och nyanställningar.

Vi avskaffar revisionsplikten för små företag. Med detta förslag blir det frivilligt för 70 procent av de svenska aktiebolagen att anlita revisor. Detta är en efterlängtad reform som lättar på regelbördan och sparar pengar. Totalt kommer den slopade revisionsplikten att sänka kostnaderna för företagen med 2,5 miljarder kronor per år. I Trelleborg får 680 företag hädanefter bestämma själva om de ska ha revisor eller inte.

Under mandatperioden har vi successivt sänkt skatten för dem som jobbar. Det är viktigt för Sveriges tillväxt och välfärd. Även pensionärerna tjänar på att drivkrafterna att arbeta stärks. Systemet är utformat så att pensionerna sjunker och ökar i takt med att människor blir arbetslösa och får jobb.

I krisen har många pensionärer dock drabbats mycket hårt. Vid två tillfällen har vi därför sänkt skatten på pension. I vårbudgeten genomför vi ett tredje steg. Det innebär att personer i Trelleborg med pension på 12 000 respektive 18 000 kronor i månaden totalt får mer än 2 500 respektive 4 000 kr extra i plånboken varje år.

Situationen för ungdomarna på arbetsmarknaden är tuff. Vi har genomfört en rad reformer under mandatperioden för att underlätta ungdomarnas inträde på arbetsmarkanden som sänkta arbetsgivaravgifter och förlängda visstidsanställningar. På grund av krisen ser det dock ut att bli ont om sommarjobb i år. Vi satsar därför 100 miljoner kronor extra för att skapa fler feriejobb åt unga i kommunerna. Det innebär att 67 ungdomar till kommer att kunna få ett sommarjobb i Trelleborgs kommun.

Slutligen vill vi underlätta för barnfamiljerna. För dem med många barn är de ekonomiska ramarna ofta snäva. Nu utökar vi därför flerbarnstillägget rejält. Det innebär 350 respektive 150 kronor mer i månaden för fyra- respektive trebarnsfamiljen. Totalt innebär reformen en förstärkning av barnfamiljernas ekonomi på över 700 miljoner kronor.

Vi är optimistiska inför framtiden. Enligt prognosen ser sysselsättningen ut att vända upp i år. Men det innebär inte att vi kommer att sätta oss ner med armarna i kors. Vårt mål är att åter göra Sverige till ett framgångsrikt land för alla som bor här. Det innebär en bättre tillvaro för gamla som unga, företagare som arbetare, barnfamiljer som ensamstående.

Johan Linander, Stora Rödde
Riksdagsledamot för Centerpartiet

Mattias Andersson, Hög
Riksdagskandidat för Centerpartiet

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.