Kristdemokraterna skyldiga till datalagringsdirektivet

En gammal debattartikel som jag har glömt att lägga in här.

Kristdemokraten Magnus Sjödahl tar upp en viktig fråga i sin insändare i SkD den 9 mars. Datalagringsdirektivet innebär att t.ex. uppgifter om vem vi ringer och sms:ar ska lagras i mellan sex månader och två år. Detta är ett orimligt intrång i vår personliga integritet som vi i Centerpartiet har motsatt oss från första början.

Det var dåvarande socialdemokratiska justitieminister Thomas Bodström som var drivande i EU för att genomföra datalagringsdirektivet. Han hade dock inte stöd av sina vanliga samarbetspartier och därför valde han att vända sig till de borgerliga partierna för att få stöd för sina övervakningsidéer.

Vi i Centerpartiet sa nej och ville inte stödja ett sådant förslag om datalagring. Detsamma gjorde moderaterna och deras dåvarande ledamot i justitieutskottet Beatrice Ask. Tyvärr valde Folkpartiet och Kristdemokraterna att stödja Thomas Bodströms datalagringsdirektiv.

Det är glädjande att Magnus Sjödahl som riksdagskandidat för Kristdemokraterna nu står på Centerpartiets sida mot datalagringsdirektivet. Vi arbetar både i riksdagen och i Europaparlamentet för att omförhandla direktivet så att det blir frivilligt för medlemsländerna att genomföra. Kristdemokraterna är välkomna i detta arbete.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.