Kooperativ vindkraft

En gammal debattartikel som jag har glömt att lägga in här.

Vi behöver mer förnybar el i vårt land. Satsar vi på vindkraft kan både klimathotet mötas och fler jobb skapas. Allt fler människor på landsbygden har blivit intresserade av att gå samman i kooperativ och investera i sina egna vindkraftverk. Att så många vill vara med och bidra är något oerhört positivt som vi i Centerpartiet vill uppmuntra.

Frågan om uttagsskatt för vindkraftskooperativ har varit aktuell ända sedan Skatteverket beslutade att börja tillämpa den befintliga lagstiftningen om uttagsbeskattning som gäller för kooperativ näringsverksamhet också för kooperativ vindkraft. Till en början var diskussionen inriktad på uttagsskattens vara eller icke vara. Efter oppositionens uppgörelse i frågan finns det nu inget riksdagsparti som anser att det är möjligt att undanta vindkraftskooperativ från uttagsskatt.

Centerpartiets förslag går ut på att alla kooperativa företag ges möjlighet att välja om de vill göra avdrag baserat på insatt kapital eller för omsättning innan kooperativets skatt räknas fram. Idag kan kooperativa företag bara göra detta schablonavdrag utifrån omsättningen i kooperativet.

Vårt förslag är alltså en generell regel där alla kooperativa företag ska kunna välja att basera sitt avdrag på insatt kapital eller omsättning. Eftersom det är en generell regel får vi inte problem med statsstödsregler. Effekten av centerpartiets förslag blir att uttagsskatten för vindkraftskooperativ neutraliseras.

Den kooperativa vindkraften är viktig för att få en folklig förankring för vindkraftsutbyggnaden totalt sett. Därför är det viktigt att den kooperativa vindkraften får växa och utvecklas. Därför förordar vi snabbspår istället för att dra frågan i långbänk, så som oppositionen vill genom att utreda frågan.

Vi har istället konkreta förslag på en möjlig lösning som vi arbetar med direkt i regeringsarbetet.

Oppositionens förslag innehåller bara fluffiga formuleringar, utan någon som helst konkretion. De bidrar därför inte till att föra frågan närmare en lösning eller till att fler kooperativa vindkraftverk börjar snurra.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.