Medlemsförslag om tillgång till personnummer under tillfällig vistelse i ett nordiskt land

Medlemsförslag om tillgång till personnummer under tillfällig vistelse i ett nordiskt land från Mittengruppen i Nordiska rådet där bl.a. Centerpartiet ingår. Ursprungligen ett förslag från Ungdomens Nordiska Råd.

Det gemensamma nordiska avtalet om folkbokföring gör att det inte är
nödvändigt att registrera sig hos de lokala folkbokföringsmyndigheterna
när man bosätter sig i ett annat nordiskt land under en period som understiger sex månader. Ett personnummer är emellertid nödvändigt, om man till exempel behöver öppna ett bankkonto eller skaffa hyresbostad. Problemet uppstår då man under en tillfällig vistelse i ett nordiskt land behöver ett lokalt personnummer.

Systemet när det gäller beviljandet av personnummer varierar mellan de olika nordiska länderna. I Norge och Danmark krävs det fast bosättning för en person för att kunna folkbokföras och få ett personnummer. Detta kan man emellertid inte göra om man är fast bosatt i sitt hemland, och vistas i ett annat land tillfälligt.

I Finland, till skillnad från Norge och Danmark, kan en utlänning få ett
personnummer även under kortare vistelser om behovet för ett personnummer kan ges en tydlig motivering. Detta kräver inte avregistrering i hemlandet. Emellertid är det oklart hur den som är tillfälligt registrerad i Finland behandlas i hemlandet. Ur en fink synvinkel behåller en sådan person sin folkbokregistrering i hemlandet, men i praktik är det de lokala myndigheterna som avgör detta.

En vistelse som varar under sex månader är vanligt förekommande till exempel för studerande och säsongarbetare. Problem med personnumret kan uppstå även till exempel om man vistas regelbundet i två eller flera länder. Det behövs ett gemensamt nordiskt system för att man skall kunna få ett personnummer i vistelselandet och samtidigt behålla folkbokregistreringen i hemlandet. Att det inte finns ett gemensamt nordiskt tillvägagångssätt till denna fråga kan anses som ett betydligt hinder med tanke på fri rörlighet och idéen om ett gränslöst Norden.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Mittengruppen i Nordiska rådet

att Nordiska rådet rekommenderar de nordiska ländernas regeringar att skapa ett gemensamt nordiskt system gällande tillgång till personnummer under tillfällig vistelse i ett nordiskt land

att undersöka möjligheten att i framtiden införa ett system av
samnordiska personnummer

København den 16. april 2009
Risto Autio (cent)
Troels Christensen (V)
Bente Dahl (RV)
Raija-Liisa Eklöw (Lib.)
Inger S. Enger (Sp)
Christina Gestrin (sv)
Dagfinn Høybråten (KrF)
Anne Margrethe Larsen (V)
Johan Linander (c)
Jan Lindholm (mp)
Ville Niinistö (gröna)
Marion Pedersen (V)
Jenis av Rana (Miðflokkurin)
Janne Seurujärvi (cent)
Paula Sihto (cent)
Gunilla Tjernberg (kd)
Stefan Tornberg (c)

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.