Regionfrågan äntligen löst

Hur olika delar av landet ska få bilda regioner har varit en svår fråga inom alliansen. Vi i Centerpartiet har drivit frågan i 20-30 år, fp och kd står på vår sida, medan moderaterna har stämmobeslut på att det bara ska finnas två direktvalda nivåer, stat och kommun.

Detta var utgångspunkten när Ansvarskommittén överlämnade sitt betänkande. Liksom t.ex. äktenskapsfrågan och IPRED så var vi alltså i en situation där tre partier stod på ena sidan och det fjärde var motståndare. Trycket har varit hårt på moderaterna, och det gäller även från vissa moderater som t.ex. de skånska, och igår kom äntligen beskedet att frågan är löst.

För oss i Skåne innebär det att regionförsöket nu efter 12 år äntligen permanentas. Detsamma gäller för Västra Götaland. Även Halland och Gotland får sina ansökningar beviljade och får bilda regioner. Övriga delar av landet har inte lämnat in färdiga ansökningar och därför får de vänta på sina regionbildningar. De hinner inte ha val till regionfullmäktige 2010 utan får därför vänta till 2014.

Det är väl inte riktigt som vi i Centerpartiet hade önskat oss, vi ville ha en färdig regionreform redan till 2010. Men eftersom tiden har gått så har det inte varit möjligt att nå fram så fort. Trots allt är det ändå viktigare att regionuppdelningen växer fram underifrån och att det inte blir något hafsverk.

Jag hade dessutom förhoppningar på att t.ex. Skåne skulle få ta över fler delar av det statliga ansvaret, t.ex. närings- och arbetsmarknadspolitik samt utbildningsfrågor, men på den punkten fick vi ge oss för tillfället. I DN Debattartikeln ska man lägga märke till det lilla ordet “nu” i överenskommelsen: “Övriga förslag om överföring av makt från staten till regionerna är nu inte aktuella”.

Trots vissa kompromisser så är det ändå en glädjens dag för alla oss som tror på regionalt ansvarstagande och som tror att skåningar klarar av att utveckla Skåne bättre än vad vi kan göra från riksdagen eller vad staten kan göra genom länsstyrelserna.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Regionfrågan äntligen löst

  1. Malte Lewan says:

    Hej Johan! Goda nyheter med permanentningen! Jag undrar, vem har idag hand om de frågor inom närings- och arbetsmarknadspolitik samt utbildningsfrågor som du hade (och väl har, på sikt) förhoppningar om att Skåne skulle få ta över fler delar av?

  2. Det är inte bara jag som vill flytta befogenheter till regionerna. Det är hela partiet och det har vi stämmobeslut på. Idag har Maud och Åsa näringsdepartementet och de försöker inom sina ansvarsområden använda regionerna mer än vad som är brukligt. Det gäller t.ex. Åsas infrastrukturproposition och de regionala krissamordningspersoner som Maud beslutat om istället för att departementet ska hålla på och resa ut i landet och tro att de ska komma med bra lösningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.