Med i SvD idag om datalagringen

Svenska Dagbladet kör en hel serie med artiklar om datalagringsdirektivet, vilket jag tycker är bra. Idag är jag med igen och den här gången handlar det om att nu är frågan hur direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning. Skönt att få professor Bernitz på sin sida, tvärtom hade varit klart besvärande.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

14 Responses to Med i SvD idag om datalagringen

 1. JörgenL says:

  Men inte ens om man anser att vi är tvingade att implementera så finns det väl anledning att ÖVERimplementera? UNDERimplementera istället där det går.

  Direktivet nämner tex inget om gränser för hur stora operatörer det ska gälla. Sätt den gränsen så högt som möjligt, se till att bara sådana uppgifter som operatören redan sparar måste sparas, förkorta lagringstiden så mycket som möjligt, sätt riktigt strikta regler för i vilket sammanhang uppgifterna får begäras ut, osv osv.

  Varför har förresten inte EU-kommissionen stämt oss för avloppsdirektivet som beslutades 1991 och som sverige fortfarande inte implementerat? Varför tror du att de ska stämma oss avseende datalagringen när de inte stämt oss för det?

 2. Nixon says:

  Mja, mjo, helt enkelt är det ju inte att klara sig undan ett EU-direktiv. Men ni kunde ju åtminstone försöka!

  Direktivet är luddigt och av dålig teknisk kvalitet, och det borde verkligen finns öppningar för tolkningar som håller den svenska implementationen på minsta möjliga nivå. Implementationen i andra länder har ju varit spretig så det räcker.

  Men då ska det plötsligt införa ytterligare krav, utöver de direktivet ställer. Det har jag väldigt svårt att acceptera.

 3. Perty says:

  Hur var det nu med avloppsdirektivet? Har du kollat upp det? Vad jag förstått är det implementerat men inte helt och fullt.

  Så när du/ni säger att det inte går så känns det så falskt. Att det sen har tagit över 15 år innan EU hotar med böter för att det inte är helt(?) implementerat känns ju också som en anledning att verkligen skynda på med datalagringsdirektivet.

  När det gällde avloppsdirektivet tillsattes det en utredning om jag förstått det rätt vilket kom fram till att EU’s direktiv inte var så bra.

  Skulle inte Sverige och Alliansen, kunna pröva lagen i Europadomstolen innan t ex?

  Att du sen enligt artikeln skyller på att vi det är onödiga skattepengar tycker jag bara är skitsnack.

  Om ni kan skjuta upp direktivet 2 år bara genom att gnälla lite och trilskas så har ni sparat enorma pengar för internetleverantörerna och i slutändan konsumenterna. Troligtvis mångt mer än böterna.

  Dessutom kanske man kommer fram till att det faktiskt kanske inte är en sån bra ide.

  Så… Johan… Kom igen nu!

 4. site admin says:

  Min utgångspunkt är att direktivet ska implementeras på miniminivå. Att underimplementera medvetet fungerar inte, då får vi Kommissionen efter oss i alla fall. Vad som ska lagras och hur länge är fastslaget i direktivet. Hur uppgifterna får användas ändras inte av den här lagen, de reglerna finns redan i rättegångsbalken och LEK (Lagen om elektronisk kommunikation).

  Det där med avloppsdirektivet tycks vara återkommande i diskussionen. Tydligen är det någon annan slags rättslig tvist, men riktigt varför det finns frågetecken vet jag inte. Å andra sidan kan man säga att oavsett om ett direktiv inte genomförts fullt ut så ger det inte någon land en rättighet att låta bli att genomföra andra direktiv.

 5. Perty says:

  @Johan

  Borde inte EU iaf vara så förstående att man som land vill fundera på om tre stora nya lagar och direktiv gör att man måste fundera lite på helheten.

  Helt allvarligt, är det någon som funderat på helheten av Ipred, FRA, Datalagringsdirektivet?

  Vad menar du med att det är en annan slags rättslig tvist? Vad jag förstår är det helt enkelt så att Sverige inte tycker att EU har läst på ordentligt och tagit till sig ny forkning angånde kväverening i Östersjön (http://www.europaportalen.se/index.php?newsID=30182&page=501&more=1)

  Så hur skiljer sig det från att Sverige skulle kunna tycka att Datalgringsdirektivet är en dålig grej?

  Enligt Bodström så verkar ju direktivet ha forcerats fram och England ville hoppa av i sista sekund. Erik Josefsson hävdar att många anser att direktivet är dålig och dyrt. http://erikjosefsson.eu/node/25

  Du sägr själv att du är emot det men försvarar det endå, jag fattar inte. Jag skulle kunna förstå att du kritiserade och härjade men endå var beredd att rösta ja (pga alla kompromisser ni kör med i Alliansen) men att försvara något och säga att det inte går och att skylla på bl a skattepengar känns bara tokfel.

  (Sen skulle man kunna dra in M och Ask’s tveksamheter inför lagen här med, men jag lämnar det därhän så länge…)

  Såå… Johan… Kom igen! Bättre kan du.

 6. Micke says:

  Ett sådant här korkat direktiv ska inte alls implementeras. Det är förbjudet i Grundlagen för myndigheter att snoka i medborgarnas konversationer, alltså är det bara att vägra. Finns ingen anledning att lagra information om man inte har avsikt att snoka i den.

 7. Micke says:

  Förresten, här har du länken till min blogg om saken: http://ulmerkotten.blogspot.com/2008/12/inmlad-i-hrnet.html

 8. Bo says:

  Genom att överimplementera?!

  Så detta är också ett led i Cs öppna och liberala samhälle, Johan?

 9. Nixon says:

  Det finns ju ett antal frihetsgrader i direktivet – vilka som är skyldiga att lagra data, till exempel – och det finns ju ingen orsak att inte på de punkterna lägga sig så långt åt det liberala hållet som man kan. Alldeles bortsett från möjligheterna som luddiga formuleringar i direktivet ger.

 10. Tor says:

  Hur uppgifterna får användas ändras inte av den här lagen, de reglerna finns redan i rättegångsbalken och LEK (Lagen om elektronisk kommunikation).

  Så kortfattat, vilka krav är det som gäller?
  Om man anser att de är för låga så är det väl inget som hindrar att lagarna ändras och att kraven höjs just för tillgång till de här uppgifterna?

  Instämmer också med Nixon – det är väldigt väsentligt vilka som tvingas lagra data (inte minst med tanke på kostnaderna). Ska t ex. verkligen ett litet hotell tvingas att investera i ny utrustning och eventuellt dygnetrunt-jour för att skyndsamt kunna bistå polisen med uppgifter?

 11. Pingback: Blogginl?ggen » – Ingen integritet, men rör inte nätpokern! : Bloggen Bent

 12. site admin says:

  Perty, visst ska länderna fundera och se till helheten, men det ska givetvis göras innan man fattar beslut om direktiv. En ordning där man först fattar beslut gemensamt och sedan bestämmer varje medlemsland om de tänker följa de gemensamma besluten skulle vara en omöjlig ordning, det hade inte blivit mycket till samarbete. Signalspaningsfrågan och IPRED var välkända när Bodström drev genom trafikdatalagringen och jag utgår från att han gjorde helhetsbedömningen innan han tvingade Sverige att implementera trafikdatalagringsdirektivet.

  Jag försvarar inte direktivet, det har jag ingen anledning till eftersom jag röstade mot det, men jag försvarar och förklarar att vi måste implementera det. Alternativet är att säga att Sverige inte längre ska vara medlem i EU. Om ni inte tror på mig att vi måste genomföra direktivet så borde ni åtminstone tro på professor Bernitz:

  “Inte heller Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet, ser någon utväg för den svenska regeringen. Han menar att det för sent för Sverige att opponera sig – det skulle ha gjorts innan ministerrådet och EU-parlamentet röstade ja till direktivet.

  – Det är bindande lagstiftning för alla medlemsstater. Sverige får opponera sig, och göra det bästa innan det blir antaget, men sedan är det klart. Då har tåget gått, säger han.”

  När det gäller avloppsdirektivet så står det i artikeln på Europaportalen som du länkar till att Kommissionen stämt Sverige i frågan. Det går också att läsa ut att tvisten handlar om att Kommissionen anser att Sverige inte uppfyllt direktivet medan Sverige anser att Kommissionen tolkar det fel. Det är stor skillnad mot att medvetet säga att nej, vi accepterar inte de grundläggande spelregler som gäller för EU och därför tänker vi inte implementera ett direktiv som vi är skyldiga att genomföra i nationell lagstiftning.

  Micke, jag har svårt att tro att du har större koll på landets grundlagar än Lagrådet.

  Bo, jag har gång på gång skrivit att Centerpartiet vill ha en minimiimplementering. Ingen överimplementering.

  Nixon och Tor, i utredningen föreslås ett undantag för mindre leverantörer.

  När det gäller RB och LEK så tycker jag att det är olyckligt att det finns två olika lagar som kan ge tillstånd till utlämning av uppgifterna. Detta ska förändras, men det var inte trafikdatalagringsutredningens uppgift och därför finns det inget färdigt förslag. Idag så skiljer det vad gäller domstolsprövning, hur grovt brottet ska vara, misstankegrad osv mellan de båda lagarna. Jag kan inte på rak arm exakt redogöra för alla skillnader, men om jag minns rätt skiljer det t.ex. på straffskalekravet mellan sex månader och två års fängelse på de olika lagarna.

  Till slut vill jag säga att jag verkligen beklagar att det är så många som tror att Sverige inte behöver implementera EU-direktiv, eller åtminstone vill tro att det är så. Till och med vanligtvis välinformerade Bloggen Bent.

 13. Perty says:

  @Johan

  Mailade Bernitz och frågade ungefär det jag skrev ovan. Fick inget konkret svar på frågorna men han menade iaf att han inte tror på lagstiftning för att stävja olovlig fildelning, vilket var lite upplyftande.

  Nog om det.

  På ett sätt kan jag hålla med dig om att man skall förlja de demokratiska processerna. Men tyvärr känns det som vi svennar är lite mjäkiga ibland. Vi måste väl inte vara bäst i klassen jämt.

  Dessutom så håller Irland på att överklaga (om jag fattat det rätt) datalagringsdirektivet, vilket gör att det är helt legitimt om man skulle avvakta den domen. Eller åtminstånde avvakta och se vad resuiltatet blir för att se om direktivet bör implementeras på något annat sätt.

  Dessutom, innan vi röstade på EU så lovade alla dyrt och heligt att vi aldrig skulle behöva införa saker som vi inte ville. Det är ju knappast det EU vi röstade om som nu visar sig.

  Sen är det ju en stor skillnad att implementera ett direktiv och “implementera ett direktiv”. Varför inte köra avloppstricket på datalagringen och ipred?

  Jaja… Uppriktigt tack för att du tar diskussionen.

 14. site admin says:

  Irlands överklagande är mycket intressant. Kanske finns chansen att stoppa hela direktivet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.