Aldrig bra när felaktigheter blir rådande sanning

Idag på DN Debatt skriver fem centerpartister från Uppsala om att FRA-lagen skadar Centerpartiet. Jag tror att de har rätt i att Centerpartiet har tappat sympatisörer med anledning av FRA-lagen och framförallt hanteringen i början. Senare i processen tycker jag att vår öppenhet och gemensamma arbete tillsammans med Centeruppropet snarare borde ge oss sympatier, men det finns det säkert många åsikter om.

Problemet med deras DN-debatt inlägg är att de låter felaktiga påståenden som snurrat runt i månader bli en rådande sanning. Jag känner två av de fem och det är hederliga centerpartister och de har garanterat ingen avsikt att komma med felaktiga påståenden. Problemet är att de hört de felaktigheterna så många gånger att de helt enkelt skriver det som en rådande sanning.

De skriver: “En av de få remissinstanserna som tyckte lagförslaget var “ok”, var ett oenigt lagråd, som med liten marginal och stor kritik släppte vidare FRA-lagen. Lagrådets enda roll är att granska om en ny lag bryter mot den svenska grundlagen, och det var alltså inte ens enigt om att lagen klarar det grundläggande kravet.”

För det första var det inte få remissinstanser som tyckte att lagförslaget var ok. Tvärtom så var det inte speciellt mycket kritik i remissvaren. När jag läste remissvaren så var jag överraskad över att det var så lite kritik. Ännu mer felaktigt är det att påstå att lagrådet var speciellt oenigt. Det var ett justitieråd, justitierådet Thorsson, som reserverade sig på en punkt, nämligen att regeringen skulle få ge uppdrag till FRA utan samma förhandsgranskning som när de godkända myndigheterna lämnar uppdrag till FRA. I övrigt var lagrådet enigt och de tyckte inte alls att förslaget var grundlagsstridigt.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

12 Responses to Aldrig bra när felaktigheter blir rådande sanning

 1. Erik says:

  Jag tror att de har rätt i att Centerpartiet har tappat sympatisörer med anledning av FRA-lagen och framförallt hanteringen i början. Senare i processen tycker jag att vår öppenhet och gemensamma arbete tillsammans med Centeruppropet snarare borde ge oss sympatier, men det finns det säkert många åsikter om.

  För mig är det precis tvärt om – Centerupproret visar att partiledningen kör över gräsrötterna. Det hjälper inte att det finns bra krafter i partiet om partiledningen struntar i dem. Odemokratiskt är det förstås dessutom. Om Centerupproret får partiet att ändra riktning så får jag förstås ändra mig – men det återstår att se.

 2. site admin says:

  Nu får du nog förklara dig Erik. På vilket sätt har Centeruppropet visat att partiledningen kör över gräsrötterna. Är det att köra över och är det odemokratiskt när partisekreterare, riksdagsgruppens ordförande och för frågan ansvariga riksdagsledamöter direkt sätter sig ner och diskuterar frågan med de som är kritiska? En diskussion med målet att nå en samförståndslösning.

  Centeruppropet har redan fått partiet att ändra riktning. Inte 180 grader, men tillsammans har t.ex. förslaget om att avskilja all trafik som inte är transittrafik lagts. Jag skulle nog vilja påstå att Erik Hultin och Johan Hedin är de två “gräsrotsmedlemmar” i Politiksverige som fått störst påverkansmöjlighet i FRA-frågan. Jag vet åtminstone inget annat parti som har bjudit in sina ivrigaste interna kritiker till samtal med partiledning, riksdagsgruppledning, FRA-gd, ordnat hearing tillsammans osv.

 3. Hej Johan!
  Jag vet inte om du anser mig vara hederlig, men är det mig du syftar på så kan jag tacka för förtroendet. 🙂

  Två kommentarer:

  1. Att “bara” en (1) av Lagrådets jurister väljer att lämna in en formell reservation innebär enligt dig att lagrådet var enigt? Konstig definition…

  2. Å andra sidan grundades ju CenterUppropet eftersom partiets ledamöter röstade direkt i strid med Öppenhetsmanifestet och flera andra stämmobeslut om personlig integritet. Bland annat i sitt eget partiprogram.

  Dock håller jag med dig om att Centerpartiets ledning lyssnar på de interna kritikerna. Men om man inte kan göra mer än så, är det i praktiken att “köra över” medlemmarna och de demokratisk fattade besluten i Centerrörelsen. Eller som Staffan Danielsson så “vackert” uttryckte det:
  “Ja jag har lyssnat på kritikerna och förstår vad de tycker problemen med lagen är, men jag har inte ändrat åsikt!”

 4. z999 says:

  Linander, oavsett vad man tycker om centern (och det gör man), så anser jag att du är en extremt demokratisk person (av vad jag sett alltså). Det räcker inte att ha val vart fjärde år och alla får ungefär säga vad dom tycker, om inte politikerna har demokratiska intentioner så rämnar en del av demokratin, det är ju som bekant ett ganska skört system jämfört med sin motsats. Du har den här väldigt öppna bloggen där du dessutom tillåter en i det närmaste direktkommunikation med meningsmotståndare som mig med diametralt olika åsikter.
  Du inger ett förtroende och visar en ärlighet som jag upplever som ganska sällsynt bland politiker idag.

 5. Jonas says:

  Apropå remissvaren:
  Den obehagliga sanningen är nog att det bara var ett fåtal remissinstanser som till fullo förstod promemorians innehåll. Det har faktiskt framkommit i debatten.

  Ett talande exempel är Amnesty International som nu har en helt annan syn på FRA-lagpaketet än man gav uttryck för i sitt remissvar 2005. Opportunism? Möjligt, men jag tror inte det är huvudskälet.

  Förarbetena till FRA-lagen är på många sätt en svårgenomtränglig materia. Det hela är mycket komplext. Dessutom präglas Ds:en av ett lömskt nyspråk, som kanske inte alla instanser genomskådade vid remisstillfället.

 6. Jag tror mitt svar lyckades falla bort igår kväll…

  Jag får väl tacka för at du anser mig vara “hederlig”, desutom är det mest jag som är ansvarig för nämnda formulering. Hittade du inget annat fel i artikeln? Håller du med om resten då? 🙂

  Dock är det så att om en person i Lagrådet väljer att lämna in en formell reservation så är det inte ett enligt lagråd. I alla fall inte enligt gängse definitioner.

  Att det nu framkommer fler och fler kritiker mot lagen, exempelvis Amnesty som inte hade så mycket synpunkter vid första läsningen, kanske bör mana till eftertanke?

  Angående CenterUppropet och den interna demokratin inom Centerpartiet så har vi flera gånger påpekat att Centerpartiet på sina stämmor och förtroenderåd, flera gånger, antagit tydliga beslut för att skydda den personliga integriteten, och det beslut som fattades i riksdagen och som på något sätt fick stöd från (c):s riksdagsgrupp är i totalt motsatt riktigt. Det kan ganska lätt tolkas osm att “köra över gräsrötterna”.

  Men visst Johan, du har helt rätt när du säger att Centerpartiet är ett bra parti om man vill kunna påverka internt, men det verkar ändå inte som at vi har nått fram. Staffan Danielsson sa ju bara häromdagen att:
  – Vi har lyssnat noga och förtått kritikernas synpunkter, men vi står ändå fullt och fast bakom lagen.

  Det låter mest som skådespel, tycker jag, även om jag hoppas att mer har hänt “bakom kulissen”.

 7. site admin says:

  Markus, självklart syftar jag på dig (och Rigmor).

  I lagrådsremissen fanns ett stort antal frågor (hur många vet jag inte men kanske runt 50, kanske 100) och på en enda punkt så var lagrådet oenigt. Det var justitierådet Thorsson som reserverade sig mot att regeringen skulle få lämna uppdrag till FRA utan samma förhandsgranskning som övriga myndigheter. Jag skrev inte att lagrådet var oenigt, jag skrev att förutom denna enda punkt (som ju inte direkt varit föremål för de största protesterna) så var lagrådet enigt. Det kan knappast kallas för “liten marginal”.

  Sedan håller jag inte alls med om att Centerpartiets riksdagsledamöter brutit mot något stämmobeslut eller partiprogram. Det har inte fattats något beslut om att Centerpartiet skulle vara motståndare till signalspaning i kabel. Att öppenhetsmanifestet kunde tolkas som ett totalt nej till signalspaningen kan jag förstå, men det var ett nej till det förslag som socialdemokraterna då tagit fram som var både rättssosäkrare och mer integritetskränkande än det förslag som nu röstats genom.

  Vi hade dessutom en partistämma i Kalmar 2007 när signalspaningslagen var bordlagd. Där fanns alla möjligheter för stämmoombuden att lyfta och få majoritet på stämman mot signalspaning i kabel. Men det var ju ingen som lyfte frågan ens.

  Demokrati kan inte vara att en part får som den vill. Det skulle betyda att det alltid var odemokratiskt när inte alla får som de vill. Demokrati är att sitta ner tillsammans och försöka hitta lösningar som så många som möjligt är nöjda med. Det är det som har pågått sedan juni inom Centerpartiet.

  Staffan Danielsson har inte ändrat åsikt om att Sverige behöver en självständig försvarsunderrättelsetjänst och som en del av denna behövs signalspaning i kabel. Jag har tagit samma ställning och inte heller jag har ändrat denna uppfattning. Men det betyder inte att jag är öppen för alla möjliga förbättringar som kan tänkas komma fram. Ett förslag som vi lagt fram är att bara tillåta spaning på transittrafik (det är ändå den som är det viktiga), ett annat skulle kunna vara att FRA endast ska få tillgång till de signaler som tillståndsmyndigheten gett tillstånd till att spana på.

  z999, tackar och bugar för berömmet!

  Jonas, inför de politiska beslut som ska fattas så sker breda remissrundor till myndigheter, organisationer och andra som ska vara experter inom just det aktuella området. Vi måste kunna utgå från att de som lämnar remissvar har förstått vad de svarar på. Varför ska vi annars ha en remissrunda? Vi kan inte ha en ordning där vi först lägger fram propositioner och sedan ändrar förslagen efter vem som protesterar mest och högst.

 8. Bo says:

  Jag mig lyckades ni lura fullständigt.

  Låt mig citera från centerpartiets site:
  Ett öppet samhälle. Vi vill ha ett öppet samhälle, dels i form av en human och ansvarsfull integrationspolitik, dels i form av försvar av människors integritet. Det handlar också om att skapa värderingar som gör oss öppna för omvärlden.

  När vi / ni sedan får makten så införs en massavlyssningslag. Ovanstående gäller alltså inte.

  Jag är väldigt besviken, och när jag läser ditt inlägg förstår jag att jag inte hör hemma i Centerpartiet.
  Jag tar avstånd från de som arbetar emot ett öppet samhälle och för totalitära system.

 9. Eftersom jag inte får betalt för att vara politiker så måste jag erkänna att jag inte har

  Men vad anser du om huvudtesen i debattartikeln? Den har du inte skrivit så mycket om.

  Att FRA-lagen riskerar att tillintetgöra tio år av ideologisk utveckling inom Centerpartiet!

  Det är därför jag skrev debattartikeln, för att jag verkligen gillar Centerpartiet i grunden.

 10. site admin says:

  Nej Bo, någon massavlyssningslag införs inte. Det handlar om signalspaning mot utländska företeelser som är hot mot Sverige.

  Markus, något föll bort i första meningen.

  Jag tror inte alls att FRA-lagen påverkar Centerpartiets ideologiska utveckling. Däremot tror jag att den debatt som föranletts av lagen har fått allt för många att tro att Centerpartiets liberala resa stannat av eller gått tillbaka.

  Vi håller just nu på att ta fram en valplattform till Europaparlamentsvalet. Det blir ytterligare ett tydligt steg mot det liberala Centerpartiet.

 11. Bo says:

  Nej Bo, någon massavlyssningslag införs inte. Det handlar om signalspaning mot utländska företeelser som är hot mot Sverige.
  Kalla det vad du vill, det ändrar inget i sak. Att skylla på att man inte förstår tekniken tycker inte jag är giltigt längre, det har förklarats åtskilliga gånger. Så många gånger och tydligt att även de som inte arbetar med det i vardagen bör förstå.

  Här är några funderingar kring den nya lagen.

  Att stifta lagar som riskerar att bryta mot europakonventionen om mänskliga rättigheter tycker inte jag visar på ett arbete som strävar för ett försvar av mänsklig integritet och att skapa värderingar som gör oss öppna för omvärlden.

  Däremot tror jag att den debatt som föranletts av lagen har fått allt för många att tro att Centerpartiets liberala resa stannat av eller gått tillbaka.
  Vi har mer insett att det bara var ord.

  De som delar centerpartiets definitioner och värderingar skall givetvis fortsätta att rösta på och vara medlemmar i centerpartiet, jag delar inte dessa definitioner, utan går mer på de som används i vanligt tal.

  Själv skyller jag på naivitet när jag gick på centerpartiets formuleringar och inte insåg att det var politiska. Jag inser att min ursäkt väger lätt, men jag ska försöka åtgärda mitt misstag genom att så fort möjlighet ges peka på hur centerpartiet definierar integritet och öppenhet.

  Angående:
  Vi hade dessutom en partistämma i Kalmar 2007 när signalspaningslagen var bordlagd. Där fanns alla möjligheter för stämmoombuden att lyfta och få majoritet på stämman mot signalspaning i kabel. Men det var ju ingen som lyfte frågan ens.
  Det kan ju bero på att de som jag inte kunde tro att det skulle vara så illa som det visade sig vara. Detta är givetvis bara en gissning från min sida.

 12. site admin says:

  Bo, när vi hade stämman i Kalmar i augusti 2007 så hade redan signalspaningsfrågan varit uppe för avgörande i riksdagen. Den hade också varit klubbad om det inte blivit minoritetsbordläggning under ett år (90 % av lagförslagen klubbades också 2007, det var bara en mindre del som minoritetsbordlades). Frågan var redan ordentligt debatterad och jag hade fått hundratals mail före beslutet före midsommar 2007. Vad som hänt sedan centerstämman är att lagstiftningen blivit rättssäkrare och skyddet av den personliga integriteten har stärkts. De som var tysta 2007 kan inte gärna hävda att de senare förändringarna gjort dem upprörda, tvärtom.

Leave a Reply

Your email address will not be published.