Kameraövervakning även i det frihetliga Danmark

Danmark och danskarna brukar alltid framställa sig som ett mer frihetligt land och folk än Sverige och svenskarna. Förmodligen har de i stort rätt, även om det finns förmynderi i Danmark, som lukkeloven, som inte finns i Sverige.

Jag blev något förvånad när jag läste i sydsvenskan att Ströget nu ska kameraövervakas. Det gäller sträckan från Rådhuspladsen till Gammeltorv och Kongens Nytorv, gågator och torg där det i princip alltid finns folk. Platser med mycket folk kan vara extra brottsbelastade, t.ex. av ficktjuvar under festivaler då det är trångt, men ofta kan det vara farligare att befinna sig på folktomma platser eftersom brott där kan begås utan att någon ser eller hör. Den danska polisen bekräftar också att Ströget är inte mer brottsbelastat än andra områden. Jag trodde att danskarna skulle undvika den övertro på kameraövervakning som vi drabbats av i Sverige, men tydligen inte.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.