Otillräkneliga ska inte dömas för sina gärningar

Redan i mars förra året skrev jag om att otillräkneliga inte bör dömas för sina gärningar och att den rättspsykiatriska vården ska ges inom ett tidsbegränsat fängelsestraff. Då var det en nyhet i Riksdag&Departement och i Metro, ungefär med rubriken att vi vill sätta psykiskt sjuka i fängelse.

Nu har justitieminister Beatrice Ask och socialminister Göran Hägglund lagt fram samma förslag på DN Debatt. Förslaget bygger på Psykansvarskommitténs förslag för mer än sex år sedan. Utredningen tillsattes av den socialdemokratiska regeringen 1999, men de lyckades aldrig lägga fram något förslag till riksdagen fastän de hade mer än en hel mandatperiod på sig. Typisk f.d. justitieminister Bodström att ducka för de svåra frågorna. För hur psykiskt störda gärningsmän ska dömas är en svår fråga och professionen är inte alls enig.

Jag tycker givetvis fortfarande att det är rätt att den som inte kan ta ansvar för sina gärningar inte heller ska straffas för dem. Är en sådan person farlig för sig själv eller för andra så är det den psykiatriska vården som ska ha ansvaret och besluta om lämpliga åtgärder, t.ex. tvångsvård. Men det ska inte vara en fråga för domstolar och jurister. Med denna lagändring kommer vi att slippa vara ett av mycket få länder i världen (Grönland och några amerikanska delstater) som dömer t.ex. svårt förståndshandikappade trots att de inte har en aning om vad de gjort eller att det skulle vara fel.

Jag och Centerpartiet har motionerat i frågan flera gånger och redan 2003 la jag delar av det förslag som Ask och Hägglund nu lägger fram.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.