Bra att Säpo utreder om FRA brutit mot lagen

En myndighet som Försvarets Radioanstalt, speciellt med de senaste veckornas debatt, måste hålla sig inom lagens ramar med marginal. Det får inte finnas någon tveksamhet kring lagenligheten i det de sysslar med. Rapports avslöjanden om vad FRA har lagrat har polisanmälts av en privatperson och nu sätts alltså en s.k. förutredning igång. Detta ska inte förväxlas med en förundersökning. En förutredning görs oftast för att komplettera en bristfällig anmälan, man kan säga att en förutredning sätts igång för att få fram underlag för att senare kunna besluta om en förundersökning ska inledas.

Även om åklagaren och säpo endast ska få fram underlag för att kunna besluta om en förundersökning ska inledas så tycker jag ändå att det är bra att utredning sker. Väldigt många människor känner en oro, befogad eller inte, för vad FRA sysslar med och när Sveriges största nyhetsprogram, som Rapport ofta säger att de är, berättar om att “FRA lagrar svenskars surfvanor” så är det viktigt att påståendena utreds. Är det sant? Är det falskt? Är det sant och olagligt? Är det sant men lagligt? Är det falskt men hade varit lagligt? Svaret kan också bli att Rapport fälls av Granskningsnämnden för radio och TV för osaklighet, men det är en annan prövning.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

6 Responses to Bra att Säpo utreder om FRA brutit mot lagen

 1. Fredrik says:

  Varför känns det inte det minsta betryggande att en av statens (halv)hemliga organisationer utreder en annan av statens hemliga organisationer?

  Grundproblemet är ju att svenska staten överhuvudtaget fått för sig att det är okej att spionera på människor som inte är misstänkta för något brott. Det är fel och måste upphöra. Så enkelt är det.

 2. site admin says:

  Jag förstår hur du tänker, men samtidigt måste alla inse att vissa saker måste vara hemliga och då gäller det alldeles speciellt säkerhetspolisen och försvarsunderrättelseverksamheten. Det är som man brukar säga, “det ligger i sakens natur”, annars kan verksamheten läggas ner likaväl (vilka en del säkert tycker).

  Fredrik, jag antar att du vill stoppa hela polisens brottsförebyggande arbete. Självklart “spionerar” polisen också på personer som kan tänkas begå brott, även om de inte är misstänkta för något brott. Det finns en lista på de mest brottsbelastade personerna och dessa “störs” ständigt i sina kriminella aktiviteter. Fel? Upphöra? Jag tycker inte det.

 3. Fredrik says:

  Ja, jag tycker nog att FRA bör läggas ner.

  Strikt militär underrättelseverksamhet ska skötas av militären själva och inte innefatta spioneri på civila.

  Spaning efter kriminella ska skötas av polisväsendet med hjälp av lagar och regler som garanterar rättssäkerhet.

  Nu påstår du kanske att FRA-lagen gör det, men jag menar i så fall den i övriga världen gängse uppfattningen. Det vill säga att det bland annat ska finnas någon form av misstanke mot den som avlyssnas, domstolsbeslut på avlyssningen, rätt för den utsatte att få reda på att avlyssning skett i efterhand, och möjlighet till upprättelse om misstanken var felaktig. Men det här finns ju redan så någon ny lag om avlyssning hade inte behövts.

  FRA spanar i lönndom, byter uppgifter med andra underrättelsetjänster, man kan inte få veta om man blivit utsatt för avlyssning, och det går inte att få upprättelse om något blivit fel. Även om det här går att fixa så återstår ändå grundproblemet: det är fel att massavlyssna hela befolkningen. Det är något diktaturer kan tänkas syssla med, men inte liberala demokratier.

  Det där med polisens brottsförebyggande arbete har jag inte end tänkt kommentera eftersom du ändå bara är ute efter en enkel debattpoäng.

 4. BBA says:

  “Självklart “spionerar” polisen också på personer som kan tänkas begå brott, även om de inte är misstänkta för något brott”. Jaså? Försiggår detta helt utan godkännande av åklagare eller domstol, och i vilken form sker i så fall detta spioneri? Telefonavlyssning, öppnande av post, personlig övervakning på individuell nivå? I så fall gör sig polisen skyldig till brott och om du har vetskap om sådana fall tycker jag du ska anmäla saken. Består spioneriet däremot i att allmänt hålla ett öga på vissa individer, utan att deras personliga integritet kränks, så är det inte alls jämförbart med underrättelseverksamhet, och då konstaterar vi att dina argument tryter så till den milda grad att du tvingas ta till halmdockor – vilket f.ö din onödigt spetsiga kommentar om att “stoppa hela polisens brottsförebyggande arbete” till Fredrik ovan faktiskt också antyder.

 5. JörgenL says:

  Vad gäller hemliga organisationer så håller jag med Dennis Töllborg. Han säger ungefär: “Det är helt OK med hemlig verksamhet, så länge den är transparent i efterhand. De inblandade ska veta att det de gör kommer att bli granskat någon gång i framtiden och att de då måste kunna motivera och försvara varför de gjorde det de gjorde.”

  Jag skulle vilja se att den typen av granskningar lades in som en permanent del av regelverket som reglerar både FRA, SÄPO, MUST, KSI med flera.

  Det enda sättet att hindra missbruk, att undvika att folk tänker “det är ingen som för reda på det här”, är faktiskt att se till att det finns oberoende strukturer som granskar, med full insyn på verksamhetsnivå. Dessutom borde all sekretess på dokument och register upphävas automatiskt efter inte alltför lång tid så att de kan granskas offentligt, undantaget givetvis skydd för enskilda som spanats på.

  En tillfällig sanningskommission är ett bra steg, men det måste vara en återkommande granskning av den typen. En kommision kan avslöja missbruk som tidigare gjorts, men för att det inte ska uppstå missbruk, måste det vara en del i den löpande granskningen.

 6. site admin says:

  BBA, det är ingen hemlighet att polisen i t.ex. Stockholm har en lista över länets mest brottsbelastade personer som de “följer” för att störa ut deras kriminella verksamhet. Från och till så används säkert även hemliga tvångsmedel, men självklart med de tillstånd som krävs. Men för många andra störande verksamheter så krävs det inga tillstånd, t.ex. för polisen att hålla gammal hederlig “span”. Jag är övertygad om att det känns rejält integritetskränkande för de som upptäcker att poliser följer varenda steg de tar, men sådan polisiär verksamhet antar jag att ni tycker är helt okej?

  En stor del av signalspaningen är just förebyggande, t.ex. ett stöd för Säpo i sina analyser på vad deras kontraspionage ska agera mot.

  Jörgen, jag håller med om att vetskapen om efterhandsgranskning är viktig. Därför har vi också förstärkt den granskningen med den nya lagen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.