Tandvårdsreformen är här

Från den 1 juli införs en ny tandvårdsreform för vuxna. Vi fördubblar nu satsningarna på den svenska tandvården, från 3 till 6 miljarder. En tandvårdscheck införs, till alla vuxna som fyllt 20 år. Tandvårdschecken innebär att man får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök. Bidraget är 300 kronor vartannat år för personer i åldrarna 30–74 år. För åldersgrupperna 20–29 år samt 75 år och äldre är bidraget 600 kronor vartannat år.

Ett högkostnadsskydd införs nu äntligen även inom tandvården – med siktet inställt på att det ska bli billigare att besöka tandvården, speciellt för dem som har omfattande tandvårdsbehov. Kostnader på upp till 3 000 kronor per år får individen betala själv. Skyddet mot höga kostnader innebär att utgifter mellan 3 001 och 15 000 kronor ersätts med 50 procent. Omkostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Beräkning av kostnader görs utifrån fastställda referenspriser. Dagens högkostnadsskydd för patienter som är 65 år och äldre ersätts med det nya tandvårdsstödet.

Tandvårdschecken bedöms ge god effekt inte minst bland unga vuxna, en grupp med förhållandevis god tandhälsa, men där besöksfrekvensen är som lägst och dessutom fallande. För dessa individer blir priset för en vanlig undersökning och lite förebyggande åtgärder om man genomför besöket vartannat år dryga 100-lappen. Det är en väsentlig skillnad mot i dag.

Fd statsminstern Göran Persson pratade ofta om att det inte ska synas i munnen vilken klass man tillhör. Nu har vi en alliansregering som genomför en tandvårdsreform som innebär billigare tandvård och högkostnadsskydd – äntligen.

This entry was posted in Insändare. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.