Snällismen skadar barnen

Jag har tidigare skrivit om hur jag tycker att föräldrars och samhällets försök att ta bort allt från barn som kan upplevas som jobbigt eller farligt i själva verket skadar barnen och inte förbereder dem för livet. Nu har en WHO-undersökning visat på samma sak. Svenska barn i 11-årsåldern känner ingen som helst press från skolan, men när de kommer upp i högstadiet så ökar pressen snabbt och de har inte lärt sig att hantera den.

Utredningen visar bland annat att barnen i Finland känner press från skolan redan i 11-årsåldern men pressen gör inte att de känner sig nere. Utredaren på Folkhälsoinstitutet uttrycker det: “Vi har misslyckats med att hantera tonårsperioden jämfört med Finland. Där ligger de bättre till trots att de ställer höga krav på ungdomarna i skolan.” Dessutom har finska elever långt mycket bättre studieresultat än svenska.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.