Inga repressalier mot de “besvärliga”

Jag fick idag höra ett rykte om att Centerpartiets riksdagsgrupp planerar en ommöblering för att på något sätt bestraffa de som varit “besvärliga” i samband med signalspaningslagen. Ryktet kan ha uppkommit eftersom riksdagsgruppens valberedning, i vilken jag är en av tre ledamöter, tidsmässigt i samband med att signalspaningslagen behandlades tagit upp frågan om en översyn av utskottsplaceringarna. För att ta dö på ryktet skriver jag direkt om det här på bloggen.

Det stämmer att Centerpartiets riksdagsgrupps valberedning gått ut med frågor kring utskottsplaceringar m.m. till våra ledamöter och över sommaren ska vi göra en översyn. I början av hösten när vi träffas igen kommer frågan upp för behandling. Men, detta har absolut inget att göra med signalspaningsfrågan och det är absolut inte aktuellt att på något vis bestraffa Fredrick eller Annie genom att peta dem från sina utskott.

Redan när vi påbörjade den här mandatperioden 2006 så bestämdes det att det skulle göras en översyn av utskottsplaceringarna efter halva mandatperioden och snart har faktiskt halva mandatperioden gått. I den riksdagsgrupp som träffades efter valet 2006 så var mer än hälften nya riksdagsledamöter. Väldigt många visste inte riktigt vilka frågor de ville arbeta med och en hel del fick inte heller den utskottsplacering som de önskat sig. Därför sa vi redan då hösten 2006 att vi skulle köra enligt den bestämda modellen i två år och därefter göra en utvärdering. Nu är vi där.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

3 Responses to Inga repressalier mot de “besvärliga”

  1. Tur det, när nu Fredrick och Annie i slutändan röstade _för_ FRA-lagen och fått klä så mycket skott för det från den liberala bloggvärlden. Vore lite taskigt om de nu i efterhand manglades från två håll. Då skulle det nog bara bli en våt fläck kvar….

  2. Audi A3 Sportback 2.0T Quattro says:

    Nej, inte ska ni bestraffa Federley och Johansson, de gjorde ju precis som (c) ville, d v s röstade för avskaffandet av integriteten och demokratin…..

  3. site admin says:

    Malte, jag vet att både Fredrick och Annie är av hårt virke. Någon ledarskribent eller krönikör skrev om de båda att det snabbt skulle blåsa över för Annie men för Fredrick skulle frågan hänga i längre. Jag tror att det är en riktig bedömning, inte minst för att det är skillnad mellan deras valkretsar (Jönköping kontra Stockholm).

    Audi, du har rätt men fel. Fredrick och Annie argumenterade och fick genom delar av det som Centerpartiet sedan tidigare krävt i förhandlingar, dvs bättre kontrollmekanismer och därmed ökad rättssäkerhet och skydd av den personliga integriteten. Men att Sverige inte längre skulle vara en demokrati är bara ett löjligt påstående.

Leave a Reply

Your email address will not be published.