Allmän amnesti för asylsökande som har jobb

Med jämna mellanrum så kan man läsa i tidningarna om att asylsökande som har varit här i flera år och hunnit skaffa sig ett jobb, kan försörja sig själva och betalar skatt, ska utvisas. Ofta vädjar arbetsgivaren om att han eller hon behöver ha kvar sin arbetstagare, men för Migrationsverket är det inget skäl att få stanna. (Det är såklart inte Migrationsverkets fel, de följer gällande lagstiftning.) De flesta drabbade är irakiska eller aghanska flyktingar som antingen väntar på besked på sin asylansökan eller som redan fått besked om avvisning men där avvisningen inte kan genomföras pga situationen i den del av hemlandet som han eller hon kommer ifrån.

Samtidigt som dessa människor väntar med fruktan på ett negativt asylbesked eller på att avvisningen kan genomföras så har de lyckas lära sig svenska språket, skaffat eller skapat jobb och försörjning och helt enkelt fått ett liv i Sverige. Det visar på personlig styrka. De bidrar till den svenska välfärden genom att betala skatt som alla vi andra, ändå väljer Sverige att skicka hem dem till en otrygg och inte sällan livsfarlig tillvaro.

Regeringen har redan kommit med ett bra förslag om arbetskraftsinvandring, ett förslag som är historiskt även på så sätt att det i förväg är en överenskommelse med miljöpartiet. Detta förslag innebär bl.a. att en asylsökande som har tillsvidareanställning sedan minst sex månader och får avslag på sin asylansökan, istället kan ansöka om upphållstillstånd för arbete utan att först behöva lämna landet. Detta är bra, men problemet är att propositionen behandlas i riksdagen just nu och föreslås börja gälla från den 15 december.

För de som nu tvingas lämna landet trots egen försörjning måste det kännas minst sagt bittert. De hade oturen att komma hit lite för tidigt eller få sin asylansökan behandlad lite för snabbt (något man sällan skriver). Hade de fått sitt avslag om ett drygt halvår så hade de haft chansen att få uppehållstillstånd för arbete, men nu tvingas de tillbaka trots att de har bidragit och bidrar till svensk välfärd. Det känns helt enkelt fruktansvärt orättvist.

Jag skulle vilja ha ett snabbt beslut i riksdagen, före sommaren, om en allmän amnesti för de asylsökande som redan uppfyller kraven i propositionen om arbetskraftsinvandring. De som jobbar och gör rätt för sig ska inte avvisas, de ska få stanna. Framåt hösten kommer vi annars att få en helt sjuk situation. Tänk på de som uppfyller kraven för uppehållstillstånd för arbete men ska avvisas från landet den 14 december. Sorry, en dag för tidigt. Orimligt, fullständigt orimligt.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to Allmän amnesti för asylsökande som har jobb

  1. JörgenL says:

    Låter som en klok ide, precis som du säger så blir det en absurd situation annars.

    Dessutom tycker jag ni borde göra rent bord med den tidigare, rättsosäkra, bedömningen av flyktingstatus, och ge uppehållstillstånd till dom som behandlades enligt den processen och fortfarande finns kvar i landet, dom kan ju uppenbarligen också försörja sig, så slipper vi en del av problemen med att folk lever gömda och papperslösa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.