Vadå läcker?

Ibland är ett enda ord fullständigt avgörande för hur en artikelrubrik kommer att uppfattas. Riksdagens utredningstjänst (RUT) har gjort en undersökning om hur mycket olika regeringar (de har jämfört Carlssonregeringen 1996, Perssonregeringen 2005 och Reinfeldtregeringen 2007) presenterat av sin budgetproposition innan den lämnas till riksdagen och kommit fram till att Reinfeldt “läcker” mer än Carlsson och Persson gjorde. Jag vet inte om RUT använt ordet “läcker” men tidningen Riksdag & Departement gjorde det och sedan följer övriga efter.

Självklart uppfattas ordet “läcker” som något negativt. Det är per definition negativt. Men artiklarna kunde lika väl presenterats som “Reinfeldts regeringen presenterar sin budget tydligare för medborgarna än Persson”, “Regeringen Reinfeldt är öppnare än Carlsson” eller kanske “Alliansregeringen vill ha en bättre dialog kring budgeten än Persson”.

Orden “tydlig”, “öppen” och “bättre dialog” är positivt laddade ord och med sådana rubriker skulle läsare tycka att det hela var bra. Expressen har också en läsarfråga: “Är det okej att regeringen läcker information?” och där har endast 17 % svarat ja medan 53 % svarar nej och 30 % svarar beror på vad det är. Undrar hur undersökningen sett ut om frågan varit “Är det okej att regeringen presenterar sina förslag innan budgetpropositionen lämnas till riksdagen?”. Det hade varit en neutral fråga som inte styrt svaren.

Information som inte ska komma ut läcker, men det är knappast så att förslagen som kommer i budgeten inte ska bli kända. Tvärtom, det är bara bra om svenska folket får så god kunskap om vilken politik som genomförs som möjligt. Vad skulle vara negativt med det?

Självklart är pessimistkonsulten Marita Ulvskog ute med en negativ kommentar. Hon menar att det skulle vara av respekt för riksdagen att inte släppa information innan budgeten kommer som färdig proposition. Men varför släppte Perssonregeringen 2005 nästan 40 nyheter “i smyg” till media innan budgetpropositionen lämnades till riksdagen? Var det av respekt för riksdagen? Alliansregeringen gör ingen hemlighet av att vi vill presentera de förslag som läggs, ett tydligt bevis på det är att hela 16 pressmeddelanden och presskonferenser hölls i all öppenhet.

Jag kan försäkra Ulvskog om att jag inte kände det minsta att riksdagens möjlighet att påverka ökade för att s-regeringarna inte valde att så öppet som möjligt presentera sin politik. Självklart var alla förslag i deras budgetpropositioner färdigförhandlade och omöjliga att rucka på. Kanske var det så att de ville dölja förslag som skulle kunna få negativa reaktioner genom att lägga de i en budget som ingen hinner läsa genom innan det mediala värdet försvunnit till stor del. Ett exempel på dolda förslag var när de långt bak i budgeten la förslag på att lägga ner ett antal tingsrätter. De hade gärna fått presentera det förslaget i förväg, men tänka sig, det var de inte de minsta intresserade av.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.