Bra utnämning av ny rikspolischef

Igår utsåg regeringen Bengt Svensson till ny rikspolischef. Han har fungerat som tillförordnad rikspolischef hela det här året och är redan varm i kläderna. Som ledamot i rikspolisstyrelsens styrelse (där rikspolischefen per automatik är ordförande) har jag lärt känna Bengt som en bra t.f. rikspolischef och jag är övertygad om att han kommer att bli en bra “ordinarie” rikspolischef.

Det känns också riktigt bra att poliserna själva, genom Polisförbundet, tycker att utnämningen är bra. Svensk polis behöver dra åt samma håll för att styrningen ska fungera. Organisationen med rikspolisstyrelsen som övergripande myndighet men med 21 självständiga länspolismyndigheter kräver ett alldeles speciellt sorts ledarskap av rikspolischefen. Detta kommunikativa, medskapande ledarskap har Bengt Svensson.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.