Ytterligare ett bra initiativ av Stockholmspolisen

Svensk polis, och samhället i stort, får ofta kritik för att de inte ingriper tillräckligt snabbt mot unga som begått brott. Kritiken är tyvärr berättigad och behovet av snabbare åtgärder var en av de saker som vi tog upp i alliansrapporten om unga kriminella inför valet 2006. Vi har redan genomfört en del av det som vi tog upp i rapporten, men tyvärr tar det irriterande lång tid att komma till skott med många av de andra viktiga förslagen för att hjälpa de ungdomar som kommit in på en kriminell bana. Det handlar inte om ovilja, utan om att den svenska lagstiftningsproceduren är långsam.

När lagstiftningsarbetet är långsamt är det extra viktigt att ha myndighetschefer som går före och gör det som kan göras inom befintlig lagstiftning och ekonomiska ramar. Carin Götblad är som länspolismästare i Stockholm ett gott exempel. Polisen i Stockholm har tidigare bland annat satsat på fler lokala polisstationer och mobila poliskontor som placerats t.ex. vid Stureplan. Nu tar Götblad och polisen i Stockholm ytterligare ett steg när de startar ett pilotprojekt för samling mot ungas brott i Värmdö (min andra hemkommun). Målsättningen är imponerande hög, inom 48 timmar från det att brottet begicks ska den unge misstänkte kallas till möte med polis, skola, föräldrar och socialtjänstemän.

Den här typen av snabba reaktioner från samhällets sida, kombinerat såklart med bibehållen hög rättssäkerhet, tror jag är oerhört viktiga för att lyckas nå de unga killar som börjar begå brottsliga gärningar “i skydd” av ett gäng. Så länge som de är inom sitt gäng är de i princip omöjliga att nå, men när polis, skola och sociala myndigheter kan samarbeta och där föräldrarna tidigt kopplas in tror jag att chansen är mycket större att få killen att inse vilken förödande väg han trätt in på.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.