Hägglund måste ha tänkt längre

I dagens SvD skriver Göran Hägglund och kristdemokraternas gruppledare i riksdagen Stefan Attefall på Brännpunkt om varför kristdemokraterna säger nej till en könsneutral äktenskapslagstiftning.

Artikeln i sig är motsägelsefull på åtminstone två punkter.

För det första säger de att diskrimineringsmotivet för en könsneutral äktenskapslagstiftning inte är hållbart: “För den som lever i ett homo­sexuellt förhållande och vill ha ett varaktigt juridiskt skydd finns partnerskapslagen som ger samma skydd som äkten­skapet. Något juridiskt skäl till att ändra äktenskapsbalken finns således inte.” Längre ner kommer de fram till att en ändring av äktenskapslagstiftningen så att den blir könsneutral skulle innebära, eller skulle kunna innebära, stora juridiska problem för barn som föds av en av två kvinnor som ingått äktenskap. Precis, det är olika regler som gäller om två personer ingått äktenskap eller partnerskap vad gäller barn. Alltså finns diskrimineringsargumentet fortfarande där.

För det andra så försöker de vara “öppna” och skriver: “Vi inser givetvis att barn kommer till och växer upp under många olika omständigheter. Barn mår bra och far illa i vårt samhälle i alla möjliga strukturer.” Men sedan följer de upp den meningen med: “Men som lagstiftare måste vi ha några principer i botten för vilka sammanhang och strukturer vi anser vara de bästa för barnens uppväxtvillkor.” Med andra ord drar de slutsatsen att barn far illa i vårt samhälle i större utsträckning om de inte lever inom ett heterosexuellt förhållande. Om det enbart är bäst för barnet inom ett heterosexuellt äktenskap och att även “sambobarn” och ensamståendes barn far illa i större utsträckning väljer de att inte kommentera.

Vad jag dock funderade mest på när jag läste artikeln är vad Hägglund tänkt sig längre fram i processen. Han vet ju att frågan kommer att hamna i de fyra allianspartiledarnas knä inom något år. Han vet också att det inte finns någon möjlighet för Kd att få vetorätt i frågan och på det sättet stoppa en könsneutral äktenskapslagstiftning. Även om de fyras gäng (dvs Reinfeldt, Olofsson, Björklund och Hägglund) skulle komma fram till att släppa frågan under mandatperioden så finns det tillräckligt många riksdagsledamöter inom alliansen som skulle göra upp med s, v och mp för att få majoritet i riksdagen. Möjligtvis är det en “överkörning” i riksdagen som Hägglund vill ha framåt 2010 för att göra könsneutralt äktenskap till en valvinnarfråga för kd.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

8 Responses to Hägglund måste ha tänkt längre

 1. Magnus W says:

  Nu tror jag ju inte att det ens drar röster till KD snarare tvärt om…

 2. site admin says:

  Det är givetvis vad jag vill tro också, men jag är tämligen övertygad om att kristdemokraterna tror att det är en fråga som de kan vinna väljare på både från höger och vänster. Kanske allra mest från konservativa moderater som inte riktigt känner sig hemma i det “nya arbetarpartiet”, men även från socialdemokraternas broderskapsfalang. Även vi i Centerpartiet har många aktiva inom kyrkopolitiken på landsbygden och jag är inte övertygad om att de alla jublar över en könsneutral äktenskapslagstiftning även om vi som parti har stämmobeslut på det.

 3. Leffe says:

  Ett problem är nog att (kd) i detta fall sannolikt har ett brett stöd för sin uppfattning. Jag ska inte säga att de har majoritet, men det är nog inte långt ifrån.

  Ett annat problem är att (kd) internt i partiet aldrig kommer att acceptera en kompromiss i denna fråga. Man fäller hellre regeringen Reinfeldt.

  Rimligen tänker Hägglund att denna fråga inte kommer att tas upp under mandatperioden men att (kd) kan förlora röster till (sd), kanske främst bland äldre som är (kd):s viktigaste väljargrupp, om man inte går ut och markera hårt. Därför går man ut och markerar hårt och visar de äldre att man är en garant för fortsatt diskriminering av homosexuella.

  Det svåra här är egentligen inte att förstå (kd) utan att förstå hur övriga allianspartier ska förhålla sig till frågan. Samtliga övriga tre allianspartier har ju riksdagsledamöter som mycket väl kan tänka sig att rösta igenom ett utskottsinitiativ från oppositionen i denna fråga. Och när jag räknar på fingrarna är dessa tillräckligt många för att faktiskt vinna.

  Den intressanta frågan blir då om (kd) kan få övriga allianspartier att med partipiskan rösta ned ett förslag de inte har något emot? Hur ser det ut i (c)-gruppen?

  Jag tror att det är ruskigt viktigt för hela allianssamarbetet hur denna fråga hanteras, för samtidigt som (kd) av upenbara sakskäl inte får vinna så får de inte heller bli allt för nedtrampade av aliansen i övrigt.

  Finns det lärdomar att dra av centerns agerande kring öresundsbron i regeringen Bildt?

 4. site admin says:

  Eftersom det finns en mycket stor majoritet i riksdagen för en könsneutral äktenskapslagstiftning så kan kd aldrig förvänta sig att få vetorätt i frågan. Hur demokratiskt skulle det vara att ett parti får stoppa en fråga som har kanske 75-90 % av riksdagsledamöterna bakom sig.

  Finns det inte en proposition framme till 2009 så är jag övertygad om att en riksdagsmajoritet tar initiativet. Inom C-gruppen i riksdagen så finns det de som aldrig kan tänka sig att släppa frågan och det finns någon eller några som med all sannolikhet inte kommer att rösta för. Jag är övertygad om att det ser likadant ut inom m, fp och s.

 5. Magnus W says:

  Den som kollat lite på min blogg vet att jag följer frågan med ett i alla fall hyffsat innifrånperspektiv och det är väll inte alltid så poppis att jag bloggar om det men de känns nödvändigt… Nå de jag bara tänkte påpeka är att KDs valanalys tydligt säger att man tappar röster på grund av den bild almänheten har av kd och abort/homo frågor. Vist är det så att det finns fler i samhället som tycker samma som kd i denna fråga än de som röstar på dem. MEN och det tror jag är det avgörande menet… Dom är inte beredda att byta till KD på grund av andra frågoroch det är en rätt liten egentligen välldigt liten grupp som detta är en viktig viktig fråga för.

  Det kostar alltså mer än det smakar även för kd, IMHO…

  Problemet är att KD har så hög medelåder och stor grad av konservativkyrkliga på valbara possitioner och styrande platser att det där bromsas.

  Titta tex på abortdebatten hur en liten del av KD kunde nästan få det att se ut som om en majoritet var för sänkt abortgräns…

 6. site admin says:

  Intressant med ditt “inside information-perspektiv”. Visste inte att kd gjort en valanalys som visar på rösttapp pga t.ex. negativ homoprofil. Har nog anat att Hägglund försökt ändra den profilen, t.ex. när det gäller utländska kvinnors rätt till abort i Sverige, men motståndet är så starkt och utåtagerande att den bild som Hägglund vill bli av med snarare förstärks.

 7. Erik says:

  Jag tycker det är fruktansvärt dåligt av många kristna att vilja tvinga andra att leva så som de tycker är rätt. Alla som vill leva som monogama heterosexuella par kan ju göra det i fortsättningen precis som alltid innan, varför anstränger de sig då så mycket för att trycka ner andra människor som inte delar deras syn på hur man “ska” leva?

  För mig personligen har den här lagändringen ingen som helst betydelse, men jag tycker ändå att den ska genomföras. Framförallt tycker jag att kristna ska sluta lägga sig i andras liv.

  Staten skull nog med fördel kunna lägga sig i hur folk lever ännu mindre än med med den här nya lagen.

 8. site admin says:

  Jag instämmer med Stefan Lindskog och Fredrick Federley. För övrigt en fråga som Federley tog upp som ung CUF:are för säkert mer än tio år sedan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.