Riksdagen inför filter mot barnpornografi på Internet

Jag hade inte hört talas om det och blev minst sagt förvånad när jag läste på riksdagens hemsida att Riksdagsstyrelsen igår beslutade att införa ett filter mot barnpornografi i Riksdagens IT-miljö. Frågan man ställer sig är vilket problem det är som behöver lösas? Självklart ska ingen på riksdagen sitta och surfa på barnporrsidor, men att införa ett filter innebär ändå en risk för att fel saker filtreras bort. Finns inte något problem så ser jag inte anledningen till ha något filter.

Jag har tidigare kritiserat Regeringskansliets filter och lyckligtvis har riksdagsstyrelsen inte fattat beslut om ett lika långtgående filter. Men jag kommer att återkomma till frågan om jag upptäcker att något som jag behöver söka på filtreras bort.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

6 Responses to Riksdagen inför filter mot barnpornografi på Internet

 1. steelneck says:

  Mån tro vilken främmande makt riksdagsstyrelsen lämnat beslutanderätten till om vilken information de svenska riksdagsledamöterna kan ta del av? (Företaget som skrivit filterprogrammet är troligtvis de som uppdaterar det)

  Det är nog dags att fundera i termer kring mycket dunkla motiv, för tro inte en sekund att det stannar vid porr och annat olämpligt, något ni riksdagsledamöter inte ens kan kontrollera. Kan man styra vilken information som en beslutsfattare får och kan ta del av efter eget tycke, dvs. ja det räcker med folk i dennes närhet, då ges man i förlängningen ett visst inflytande över vilka beslut denne sedan fattar. Om nu riksdagsstyrelsen är ansvarig till att ge denna makt till ett privat företag hos främmande makt så är det utan minsta tvekan en direkt orsak till att syna denna styrelse i sömmarna.

  Men okej, säg att de bara var korkade och helt enkelt inte förstod bättre, låt oss ge dem det. Då visar det ändock på det förtroende denna styrelse har för alla de personer inom regeringen som använder datorer (troligtvis alla). Om denna styrelse misstror dem så till den milda grad, så finns bara två logiska alternativ; att de egentligen önskar avsked för alla inom regeringen eftersom de inte går att lita på och sitter å porrsurfar på arbetstid, eller så är de så yr i mössan att bara denna förtroendefråga i sig är grund för att ifrågasätta deras position. Antingen har de förtroende för för folk i regeringen; att de är vuxna nog att sålla sin information själv, eller så har de inte detta förtroende. Något mellanting finnes ej.

 2. steelneck says:

  Läste nu din länk, citat från sidan du länkade till:

  Användningen ska ske med gott omdöme och på ett ansvarsfullt sätt. Enligt riktlinjerna ska inte ledamöters och inte heller anställdas vid partikanslierna kommunikation loggas. I praktiken innebär det att inga användare inom riksdagens IT-miljö loggas när de använder Internet. Endast kommunikation som inte är tillåten eller tekniskt kan skada riksdagen IT-miljö stoppas och loggas. Det finns idag inga indikationer på att möjligheterna att surfa på Internet missbrukas i riksdagens IT-miljö.

  Analysera för en stund vad detta betyder.

  1. Det är onödig klåfingrighet, med evenuellt ljuskyggt syfte, eftersom inga indikationer på missbruk finns. Således är det minst ett preventivt dömande på förhand.

  2. Det är ett omyndigförklarande. De som inför det anser att datoranvändare hos regeringen inte kan anses ha tillräckligt gott omdöme och vara tillräckligt ansvarskännande för att kunna fatta egna beslut i enlighet med reglerna för datoranvändandet.

  3. Det är ett avslöjande som visar att någon spionerar på regeringens datoranvändande! Detta genom det enkla faktum att det inte går att sortera otillåten kommunikation från tillåten utan att ta del av informationen. Detta innebär ytterligare att det mycket väl kan sparas i hemlighet, just eftersom det nu står klart och är ett faktum att en tredje part regelmässigt tar del av kommunikationen. Filterprogrammet som skall införas kan dessutom mycket väl skicka denna data till främmande makt, för jag antar att det är frågan om ett program med sluten källkod som endast den som skrev det har insyn i funktionerna hos.

  Angående punkt 3. Blanda nu inte ihop “skadlig kod” och “inte tillåten kommunikation”, det är två mycket olika saker och skiljs från “normal kod” och “tillåten kommunikation” på väldigt olika sätt genom det enkla faktum att “verket” (informationen som kommuniceras och är avsedd för mottagaren i mänsklig form) uppstår först hos betraktaren. Det ena är datorsäkerhet och det andra är spioneri och överförmynderi.

 3. site admin says:

  Du blandar ihop riksdag och regering, men annars håller jag i stort med om din problembeskrivning. Riksdagsstyrelsen är ingen utomstående utan ett antal riksdagsledamöter som utses av respektiva partigrupp. Tyvärr har de nog för dålig kunskap på IT-området för att ha kunnat fatta ett självständigt och genomtänkt beslut.

  Jag hoppas nästan att jag blir “drabbad” av filtret så att jag kan ta upp frågan om att ta bort det.

 4. steelneck says:

  Ja, jag slarvade med orden riksdagen/regeringen.

  Begär att regelbundet kunna se listan med adresser till vad som stoppas, så att ni kan kontrollera att ni inte blir pådyvlade skygglappar i hemlighet. Då ställer ni problematiken på sin spets, detta eftersom det i effekt är ett krav om att regelmässigt kunna gå förbi spärren, vilket då gör filtret menlöst.

  Kräv också att ägarna till de sidor som stoppas får veta det, detta eftersom denne då ges chans att kunna försvara sig mot ev. felaktiga anklagelser. Det är ju faktiskt en tämligen rejäl anklagelse om det skulle vara fel.

 5. site admin says:

  Det är en bra idé. Dessutom antar jag att vem som helst kan begära ut listan eftersom det borde bli offentlig handling.

 6. JörgenL says:

  Lita inte allt för mycket på att det går att få fram vad som stoppas, det står ju uttryckligen att inget ska loggas…

  Om jag inte missminner mig så är det nåt svenskt företag som har tagit fram en metod för att skapa “signaturer” på bilder, att man baserat på en bild räknar fram en siffra, och sen stoppas alla bilder som resulterar i samma siffra när man tillämpar metoden på dem, det finns alltså viss risk att helt ovidkommande bilder stoppas för att de råkar resultera i samma siffra, men jag antar att det bara visar sig som en “trasig” bild på webben, alltså svårt att avgåra om man är utsatt för censur eller bara en dåligt underhållen webbsida.

  Om det är den här typen av filter så kräv att filtret returnerar en markeringsbild ifall det stoppar nåt så att det går att se att det beror på censur och inte nåt annat fel.

  Om det är nån annan typ av filterprogram så är det sannolikt så att det finns ett utomstående företag som bestämmer vad de tycker det är lämpligt att släppa förbi, antagligen amerikanskt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.