Bodströms hyckleri, igen!

Sent ska syndaren vakna! Under sin tid som justitieminister såg han till att det fanns mindre resurser till att utreda barnpornografibrott, men nu när han blivit ordförande i Ecpat så har tydligen intresset ökat. Lite självkritik hade varit klädsamt, men det är knappast Thomas Bodström känd för.

Jag upprepar det som jag skrev den 23 januari:

Den 2 mars 2006 beslöt regeringen, underskrivet av justitieminister Thomas Bodström, att: “Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten skall tillsammans vidta åtgärder för en effektivare bekämpning av immaterialrättsliga brott, särskilt när det gäller immaterialrättsintrång som utförs med användning av Internet. Uppdraget skall genomföras inom ramen för myndigheternas befintliga anslag.”

Det var alltså inte fråga om några nya pengar så att andra brott som kräver samma utredningskompetens skulle skyddas, t.ex. barnpornografibrott. I uppdraget formulerar Bodström vidare: “Åtgärderna skall i första hand inriktas på de brott som utförs med hjälp av Internet. Både brottslighet av större omfattning och av enklare beskaffenhet skall omfattas av åtgärderna.”

Att det finns begränsat med poliser med kompetens att utreda Internetbrottslighet var absolut ingen nyhet för Bodström, ändå skulle till och med de immaterialrättsliga brotten av enklare beskaffenhet prioriteras: “Det innebär bl.a. att myndigheterna skall säkerställa att ärenden av nu berört slag handläggs av polismän, utredare och åklagare med för uppgiften ändamålsenlig kompetens.”

Detta har tydligen f.d. justitieminister Bodström totalt glömt bort. Hans kritik på DN Debatt faller därför tungt tillbaka på honom själv. Tyvärr har Ecpat gjort ett misstag när de valde Thomas Bodström till ordförande. Deras arbete är oerhört viktigt och därför är det ännu tråkigare när organisationen blivit politiserad genom valet av Bodström till ordförande. Nu blir deras kritik socialdemokratisk kritik och inte en oberoende organisations kritik.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Bodströms hyckleri, igen!

  1. Pingback: Linander tycker! » Var finns trovärdigheten?

  2. site admin says:

    Svante, jag har raderat din kommentar. Den typen av språk som du använder vill jag inte ha på min blogg. Du är välkommen att kommentera igen när du skärpt till ditt språkbruk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.