Klart vi måste komma överens

Tidningen Riksdag & Departement har idag en nyhet om att “Alliansen ense om buggning“. Jag kan inte idag säga så mycket om de förhandlingar som har skett mer än att det är klart att vi måste komma överens.

Förra regeringens propositioner om buggning och preventiva tvångsmedel bordlades i ett år den 29 maj förra året. Det innebär inte att propositionerna kommer upp exakt den 29 maj i år, men de måste behandlas det här året. Med andra ord måste vi i alliansen komma överens, annars tvingas vi ta ställning till Bodströms gamla propositioner.

I artikeln sägs det att vi ska presentera uppgörelsen i nästa vecka. Eftersom jag räknar med att själv vara med vid en sådan presentation så kan jag med säkerhet säga att vi inte bestämt någon dag och därmed kan ingen veta om den ska presenteras nästa vecka.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.