Varför så bitter?

Det var med viss sorg jag i morse läste den f.d. C-ministern Börje Hörnlunds DN-debattartikel “Jag känner förtvivlan över regeringens politik“. Hörnlund som nu hunnit bli 72 år gammal var arbetsmarknadsminister i Bildt-regeringen 91-94 och satt i riksdagen i 20 år (76-96). Jag utgår från att han fortfarande är centerpartist och därför är det extra beklagligt att han fullständigt svalt socialdemokraternas, LO:s och PRO:s argumentation om alliansen politik.

Hade han pratat med någon i den nuvarande riksdagsgruppen så hade han kunnat få en annan verklighetsbeskrivning än den som socialdemokratin självklart försöker få svenska folket att tro på. Han klagar på avskaffandet av förmögenhetsskatten och fastighetsskatten. Visst tjänar de förmögna på att förmögenhetsskatten avskaffas. Men när det samtidigt gör att riskkapital frigörs och små- och medelstora företag får bättre möjligheter till vidareutveckling och därmed skapar fler arbetstillfällen, är det då orättvist ur ett fördelningsperspektiv? När han beklagar sig över att avskaffandet av fastighetsskatten gynnar de som bor i Stockholm så glömmer han (medvetet?) bort att de allra största realisationsvinsterna på fastigheter också görs i Stockholmsområdet och därmed drabbas samma grupp av den höjda reavinstbeskattningen från 20 till 30 %. Han kanske skulle prata med sin gamla vän och kollega Bertil Fiskesjö som i åratal slagits för att fastighetsskatten ska avskaffas.

Men det som jag tror att Hörnlund har svårast för i allianspolitiken är jobbavdraget. Det är självklart att de pensionärer som Hörnlund träffar med bakgrund inom socialdemokraterna påstår att alla pensionärer drabbas av alliansens jobbavdrag, det är en bild som PRO kämpar stenhårt för att få alla landets pensionärer att tro på. Sanningen är att de inte drabbas det minsta av jobbavdraget. Hade de fått höjd skatt (som socialdemokraterna genomfört många gånger) så hade de drabbats, men vad som hänt är att de inte gynnats av sänkt skatt på samma sätt som de som har en arbetsinkomst. Men det är väl den typiska avundsjukan att om någon annan får det bättre så känner man att man själv får det sämre om man inte får samma förbättring.

Dessutom är argumentationen att pensionen är uppskjuten arbetsinkomst och därför bör omfattas av jobbavdraget ohållbar. Då är A-kassan och sjukpenningen också uppskjuten arbetsinkomst. Man betalar in medan man arbetar för att få tillbaka senare när man inte arbetar, på samma sätt som pensionen. Med detta tankesätt försvinner hela motivet med jobbavdraget, att det ska löna sig bättre att arbeta i det här landet. Andra av hans argument är ännu lättare att besvara, vi har helt enkelt inte kunnat genomföra allt vi sa i valrörelsen det första halvåret. Det ska också sägas att Hörnlund har en poäng i vissa saker, det är viktigt att det eknomiska utrymme som skapas framöver huvudsakligen kommer de med minst marginal till godo.

Diskussionen här i huset har mest handlat om varför han skrivit artikeln. Att det skulle vara ett sätt att försöka hjälpa Maud, Centerpartiet och alliansen är självklart lika naivt som felaktigt. Hörnlund är så politiskt rutinerad att han vet att debattartikeln drabbar alliansen, Centerpartiet och mest av allt Maud. Varför är han då så bitter? Det finns två teorier.

Börje Hörnlund tillhörde den inre kärnan i partiet under Olof Johanssons ledning. Den politik och det nära samarbete med socialdemokraterna som Centerpartiet hade då är nästan helt utraderat. Vi har gått genom en modernisering av vårt parti som kanske inte Hörnlund och många andra gamla centerpartister uppskattar eller ens hängt med i.

Den andra teorin är lite svårare att förstå. Det var Börje Hörnlund som lyfte upp Maud i den politiska karriären genom att göra henne till sakkunnig i Arbetsmarknadsdepartementet. Kanske upplever Hörnlund att Maud har någon tacksamhetsskuld som hon inte betalt av. Varför det skulle vara så har jag ingen aning om, men någon anledning måste det finnas till att han är så bitter att han skriver en DN-debattartikel som han vet kommer att skada henne.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.