Federley har rätt i stora drag

Det var med viss förvåning jag läste DN Debatt i morse: “Rädslan för oliktänkande stor inom centerpartiet“, skriven av Fredrick Federley som avgått vid CUF-stämman i Kalmar idag. Men när jag läste hans debattartikel så kan jag konstatera att rubriken inte alls ger rätt bild av artikeln. Ingenstans skriver Fredrick att “rädslan för oliktänkande stor inom centerpartiet”. Hur de då kan ha det som rubrik med citattecken kan jag inte förstå.

Fredricks artikel är nyanserad. Kritiken mot hur ungdomsförbundet och han själv blev bemött av många centerpartister när han förändrade CUF från en organisation vars högsta mål var att skaffa medlemmar och se till att medlemmarna hade kul, till en organisation som satsat på att bli centerrörelsens idéutvecklare är berättigad. Många ledande centerpartister var inte vana vid att CUF som organisation och CUF:s ordförande drev kontroversiella frågor som aldrig tidigare varit C-politik, och reagerade med ryggmärgen, dvs negativt. Många har också haft svårt att debattera med Fredrick eftersom han är en så god debattör. Men det ska också slås fast att detta motstånd mot CUF:s i många lägen oväntade idéutveckling har kommit från ledande centerpartister i kommuner och distrikt i större utsträckning än från Maud och övriga partiledningen. Jag tror tvärtom att Maud varit väldigt nöjd med att Fredrick öppnat en del dörrar till frågor som tidigare nästan varit tabu inom centerrörelsen. Men det är min egen tolkning. Fredrick skriver också: “Även om partiledningen i allt väsentligt har uppskattat den debatt Cuf har fört har många på olika nivåer avfärdat nya idéer som ungdomligt oförstånd.”

Jag är också motståndare mot platt skatt, helt enkelt eftersom jag inte tycker att det är lämpligt med samma skattesats på allt. Även om det är ett enkelt system. Men självklart ska man aldrig döma ut några förslag utan att ta debatten, och framförallt inte genom att förlöjliga eller klistra fast någon vid en negativ etikett.

Fredrick har också rätt i att partierna och politiken måste bli mer värderingsstyrd. Centerpartiet är ett av de få partierna som aktiv arbetat med idéutveckling under 2000-talet. Vi har gått från ett otydligt “ekohumanistiskt” parti till ett liberalt parti. Visst har andra partier också utvecklats, inte minst de “nya moderaterna”, men det är inte en värderingsstyrd idéutveckling. Samtidigt tror jag att Fredrick förstår skillnaden mellan att vara “frifräsande ungdomsförbundare” och ansvarstagande majoritetspolitiker. När man har ansvar för “nio miljoner människors liv”, eller åtminstone bestämmer spelreglerna för Sverige och svenska medborgare, så kan man inte fatta beslut enbart på idéer utan man måste ha väl underbyggda beslut så att det går att förutse resultaten av besluten innan man fattar dem.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

2 Responses to Federley har rätt i stora drag

  1. steelneck says:

    Ööhh.. hur kan en som folk har svårt att debattera med definieras som en god debattör? Jag tycker det låter väldigt bakvänt, det ställer också följdfrågan: Är då en monolog per definition den bästa debatten?

  2. site admin says:

    Tror inte att det var så svårt att förstå. Många försöker debattera mot Fredrick, men eftersom han oftast är en väldigt god debattör, på det sättet att motståndaren får brist på argument, så bemöts han också med “nödargument” i form av “nyliberalism” och “ungdomligt oförstånd”.

    En monolog är givetvis ingen debatt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.