Slutdatum för fossilbränslebilar

Jag såg en intervju med Maria Wetterstrand idag, tror att det var på Aktuellt, där hon tvekade på att sätta upp något slutdatum för när bilar i Sverige ska få gå på bensin och diesel. Jag tycker att det är förvånansvärt defensivt av miljöpartiet.

Vi i Centerpartiet har länge haft som krav att vi ska ha en “bortre parentes” som förbjuder försäljning av nytillverkade fordon som enbart kan drivas med fossila bränslen efter år 2015. Nu har det gått några år sedan vi formulerade kravet så kanske måste vi av rent praktiska skäl skjuta fram slutåret något, men visst borde Sverige tydligt visa omvärlden vilken väg vi ska gå genom att slå fast ett år då det blir stopp för fossilbränslebilar. Självklart måste vi sedan tillåta fossilbränslebilar som är tillverkade före slutåret på våra vägar ytterligare ett antal år, men även ett sådant slutår bör vi fatta beslut om. Sedan måste det finnas möjlighet till dispens, t.ex. vore det mycket tråkigt om alla gamla veteranbilar inte skulle få köras på våra vägar.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to Slutdatum för fossilbränslebilar

  1. steelneck says:

    Javisst, betänk att bilar faktiskt drevs av alkohol i bilens barndom. Rent tekniskt så har en omställning i mångt o mycket mest infrastrukturella problem. För få tillverkar eftersom för få köper, och få köper eftersom tillgängligheten är för låg – lite det där om hönan o ägget.

    Undantag för veteranfordon bör vi ha, vad som också är viktigt att tänka på är att fixa så att det tillåts konvertering av befintliga “fossil-bilar”, förutsatt att moroten att göra det finns, och vara mycket noga med reglerna kring detta så att det inte skapas oligopolsituationer där konverteringspriset skruvas upp till vanvettiga nivåer. I vissa fall kan faktiskt konverteringen vara mycket trivial och mycket väl kunna utföras av privatpersoner, med bara en kontroll av av bilprovningen (i den organisationen finns mycken samlad fordonskunskap). Men finns det pengar att tjäna så finns nog många lobbyister som gärna vill skruva reglerna så att deras uppdragsgivare skall kunna pungslå folk på mycket oskäliga summor. Så rådge med kunnande, inte pengar o kostymer. Mekanikeroverall och skit under naglarna smäller betydligt högre än Armani och visitkort i detta fall.

    Idag finns nog en del regler som förbjuder folk att göra sin bil mer miljövänlig, trots att bilprovningen både har utrustning och kunskap att verifiera att det är så, men reglerna förbjuder dem att använda sitt kunnande och godkänna och därmed agera mot bättre vetande. Sånt är inte bra.

Leave a Reply

Your email address will not be published.