FBI och “Hollywood” på polishögskolan

Såg på sena Rapport att Computer Sweden imorgon har en nyhet om att representanter från FBI och “Hollywood” har bjudits in för att föreläsa på polishögskolan om hur man jagar fildelare.

Att FBI, eller polis från något annat land, kommer till Sverige och undervisar är inget att bli upprörd över. Det är snarare bra att det finns ett internationellt utbyte. Sedan kan man ifrågasätta om det viktigaste som FBI kan dela med sig erfarenheter av är om fildelning. Huruvida en lobbyorganisation som MPA, som jag tror att det var, ska få komma och föreläsa är mycket svårare. Vi ska inte ha ett rättsväsende som prioriterar brottsligheten på ett visst sätt pga lobbying. Därför ska blivande poliser inte utsättas för lobbying.

(Dessutom kan man ju inte låta bli att åter fundera på tillslaget mot The Pirate Bay och vilka kontakter som hade funnits mellan justitiedepartementet/Thomas Bodström och USA före tillslaget.)

Samtidigt skulle det kunna finnas skäl att bjuda in organisationer till seminarier på polishögskolan. Om de skulle anordna ett seminarium om effektivare bekämpning av snatterier så tror jag inte att jag skulle reagera om branschorganisationen Svensk Handel bjudits in för att ge sin syn på frågan (t.ex. kring vilka problem det blir för handlare som tar snattare i sin butik och sedan tvingas vänta i timmar innan polisen kommer dit). Och Rapportjournalistens konstaterande i stil med “ingen från andra sidan bjöds in” känns väldigt konstigt. Polishögskolan ska inte ha någon diskussion om lagar ska följas eller inte, utan polishögskolan ska undervisa blivande poliser i hur lagarna ska upprätthållas. Även om jag röstade mot fildelningslagen och fortfarande tycker att det var fel att förbjuda nedladdning för privat bruk så tycker jag inte att polishögskolan ska bjuda in någon för att argumentera mot den lag som stiftats av Sveriges Riksdag. Om det hade varit ett seminarium om bekämpning av snatterier, skulle vi då kunna tänka oss att någon som tycker att det är okej att snatta skulle bjudas in till polishögskolans seminarium för att argumentera mot befintlig lag som förbjuder snatterier?

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

15 Responses to FBI och “Hollywood” på polishögskolan

 1. Jag förstår din liknelse, men tycker den haltar lite.

  Vad gäller snatteri känns det som ett område där det vid det här laget är mer än utrett hur lagrummet ska tolkas. När det däremot kommer till upphovsrätt kan man väl inte riktigt säga att allt är lika solklart?

  Sen så tycker jag att MPA känns betydligt mer som en lobbyorganisation än vad till exempel Svensk handels gör. Fast å andra sidan är jag inte fullt insatt i de sistnämndas verksamhet, så där kan jag mycket väl ha fel.

 2. Rasmus says:

  Instämmer med Andreas i att ingenting som har med upphovsrätt att göra är solklart. Två ständiga avgöranden som alltid måste göras, och som den teknokulturella utvecklingen ständigt ifrågasätter och tvingar fram omförhandlingar av, rör frågan om vad som är ett offentliggörande/exemplarframställning (=gränsdragningen mellan privat och offentligt) och vad som är ett verk (=gränsdragningen mellan “idé” och “uttryck”).
  Dessa gränsdragningar baseras på sedvänja, och en hastigt föränderlig sådan. Upphovsrätt är alltså aldrig ett simpelt utövande av en lag, utan alltid en tolkning. “Hollywood-lobbyn” är naturligtvis känd för att tänja dessa tolkningar så mycket de kan åt sitt håll. Inte minst företräder de åsikten att man även bör kunna dömas för “indirekt” upphovsrättsintrång, t.ex. om man är ett IT-företag som levererar tjänster som enskilda sedan väljer att använda till upphovsrättintrång. Självklart är deras syfte med visiten att få även svenska poliser att svälja denna högst tvivelaktiga rättsuppfattning.

 3. Björn B says:

  Det jag kan reagera på är att en del i detta handlar om värdegrunder. Jag har själv svårt för drogliberaler som tala för sin sak. Men man skall ändå komma ihåg att åklagaren har likställt TPB med IRA (då indirekt terrorister) för att motivera beslaget av en mängd oskyldiga företags servrar.

  Jag tror att det skulle kunna bli ett ännu mer intressant föredrag om låt säga piratbyrån fick vara med som en part och ta upp problematiken kring att säkerställa bevis för av den faktiska användaren i ett trådlöstnätverk, bittorrent-tekniken eller trender inom darknets.

  En av de punkterna som används som försvar för att inte jaga fildelare är faktiskt att du inte kan skilja ettor och nollor åt utan omfattande avlyssning av all trafik. Det borde underlätta för poliserna att kunna använda tiden åt saker som faktiskt går att bevisa. Det kanske inte heller blir så pinsamt om någon tar sig tid att förklarar för polisen att misstänktas DNA inte är någon hjälp i utredningen av upphovsrättsbrott (för det var väl ingen annan anledning till att svabba munnarna än att säkerställa bevis).

  I övrigt har inte staten någon trovärdighet i denna frågan för tillfället med de turer som var i samband med TPB. Polishögskolans agerande skulle jag vilja säga öknar snarare den klyftan genom att spä på bilden av staten och kapitalet. Samma gäller när upphovsrättsfrågor skall ut på remiss.

 4. Pingback: Sänd mina rötter regn · Dagens citat

 5. Andreas says:

  Lobbyorganisationer som MPA ska deffinitivt inte få varken påverka polisen eller själva leka polis (i forma v Antipiratbyrån…).

  Jag röstade på C för att du, Johan, verkade ha en bra syn på fildelning och integritet.

 6. Mange says:

  Jasså, varför inte??

 7. Anonymous says:

  Jag tänkte också på det där med att bjuda in Piratbyrån och var lite tveksam, ända tills jag läste där här kommentaren i en annan blog:

  “Vi kan exemplifiera det med IP-nummer. Milt uttryckt lär Antipiratbyrån och Piratbyrån ha rätt olika uppfattning om hur dessa ska uppfattas. Pontén lobbar järnet för att IP-nummer inte ska klassas som personuppgifter. Jinge, sympatiserar du med den hållningen? Håller du med Pontén om att IP-nummer inte är personuppgifter?”

  Hinner/orkar inte utveckla mer nu, men just det där är tankvärt…

 8. site admin says:

  Jag håller med om att det är viktigt att de blivande poliserna också får kunskap om problemen med IP-nummer som bevisning, trender inom darknet osv. Men jag föredrar nog att varken MPA, Antipiratbyrån eller Piratbyrån förmedlar den kunskapen. Jag tycker också att det är ännu viktigare att åklagare och domare ökar sin kunskap på området.

  Man får inte glömma bort vilken roll som är polisens, t.ex. är det inte polisens roll att avgöra om IP-nummer ska klassas som personuppgifter eller inte.

  DNA-topsning sker regelmässigt numera. Så det är inget anmärkningsvärt för TPB-fallet. Men sedan kan man givetvis ha åsikter om hur ofta DNA-tester tas.

  Till slut vill jag nog ändå vidhålla att det är mer logiskt att en organisation som företräder de som utsatts för brott bjuds in till polishögskolan än att en organisation som är motståndare till en viss lagstiftning bjuds dit. Med detta vill jag dock inte ha sagt att det var rätt att bjuda in MPA.

 9. Anonymous says:

  Jo, jag föredrar också att inga intresseorganisationer utbildar poliser eftersom de ju är jäviga. Helst ta in nån som är objektiv (men det är ju lätt…).

  Det fanns dock några saker som var konstiga med topsningen i samband med TPB-fallet. För det första kan man undra varför ett brott som fildelning leder till topsning. Det känns inte riktigt relevant. Men det stora problemet i det fallet var ju att Mikael Viborg topsades, och han är deras jurist.

 10. site admin says:

  Deras jurist måste ha varit misstänkt för något eller så måste det ha haft betydelse för utredningen på annat sätt, annars förstår jag inte heller varför han topsades. Antar att han JO-anmält det.

 11. Björn B says:

  Jag hade tydligen missat den debatten (ändringen genomfördes 2006-01-01). Vad jag förstår behöver bara juristen vara av betydelse i utredningen för att det skall vara fritt fram för polisen att svabba på.

  “DNA-prov ska även få tas på personer som inte är skäligen misstänkta för brott om syftet är att underlätta identifiering vid utredning av ett brott som kan leda till fängelse.” //polisen.se

  Fildelare kan räkna med att bli topsade eftersom det numera är rutin för ärenden som kan ge fängelse, även om det är helt oanvändbart i mål rörande upphovsrättsbrott.

 12. Nan says:

  Jag hade också missat ändringen. I propositionen stod fö:
  “dels ta DNA-prov på annan än den som skäligen kan misstänkas för brott, om det finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utredningen av ett brott som kan leda till fängelse.”

  Med den skrivningen hade det varit mycket svårt att motivera DNA-prov av Mikael Viborg. Den nuvarande skrivning tillåter topsning av vem som helst, skillnaden mot en nationellt DNA-regsister är hårfin eftersom polisen har rätt att gå ut och masstopsa t ex alla som bor i ett område om det skett ett allvarligt brott där.

  Sedan, som jag ser det har varken MPA, Piratbyrån eller andra opinionsbildare på polishögskolan att göra.

 13. site admin says:

  Vi verkar överens om DNA-lagstiftningen. Det finns ytterligare ett problem med lagändringen, och det är den svaga regleringen av hur DNA:t ska förstöras. DNA-registret i sig innehåller “bara” identifieringsmöjligheter, det går alltså inte att kolla om en person har genetiska anlag för Parkinson eller något annat. Men själva topsen, där DNA:t sitter, där finns möjligheter till oanad forskning.

  I övrigt kan sägas att DNA ger polisen helt nya möjligheter att lösa brott, så DNA-spår och DNA-tester för att lösa brott är i sig något positivt. Men självklart måste det finnas tydliga regler kring integritetsskydd och rättssäkerhet även vad gäller DNA-testerna.

 14. Nan says:

  > I övrigt kan sägas att DNA ger polisen helt nya möjligheter att lösa brott, så
  > DNA-spår och DNA-tester för att lösa brott är i sig något positivt. Men
  > självklart måste det finnas tydliga regler kring integritetsskydd och
  > rättssäkerhet även vad gäller DNA-testerna.

  Nja, tekniken löser inte brott. Den löser identifieringsproblem. Om man slarvar över kopplingen mellan identifieringen och brottet (vilket redan skett ett flertal gånger i svenska domstolar) så blir resultatet inte bra. Dvs, om man bara binder en person vid platsen och han därefter måste bevisa att han inte begått brottet, som i fallet med Lars-Göran ”Lillen” Bergström, då vill jag inte vara med.

 15. site admin says:

  Just därför skrev jag “ger polisen helt nya möjligheter att lösa brott”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.