Promillegräns på sjön

Idag har det varit en nyhet på Ekot att det “inte tycks bli” någon promillegräns på sjön på samma sätt som på väg. Frågan diskuterades på det allra sista mötet som jag var med på före föräldraledigheten och det var med besvikelse som jag för några dagar sedan fick veta att den kommande propositionen inte kommer att innehålla någon promillegräns.

Jag har tidigare motionerat i frågan och tycker det är tråkigt att moderaterna nu inte vill följa utredningsförslaget som föreslår en 0,2 promillegräns vid sjötrafik på samma sätt som på land. När frågan var på remiss så var de allra flesta remissinstanserna positiva, dock ej en del fritidsbåtsorganisationer.

Uppenbarligen är kristdemokraternas Inger Davidsson också besviken.

Jag tror att de allra flesta båtägare tycker att det skulle vara bra med en promillegräns. Inte minst eftersom båtägare är så rädda om sina ögonstenar att de absolut inte vill att någon berusad person ska komma in i hamnen och lägga till bredvid deras båt.

Argumentet att man inte ska införa en lag som inte “kan övervakas noga” är inget vidare. Vi tillför stora resurser till polisen under den här mandatperioden och självklart ska det också innebära mer resurser för sjöpolisen. Hade moderaterna samma argument när fildelningslagen antogs…

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.