Bodströms hyckleri

Jag mådde nästan illa när jag såg Thomas Bodström på TV4, sanslöst hyckleri. Och varför är det ingen journalist som ifrågasätter honom?

Den 2 mars 2006 beslöt regeringen, underskrivet av justitieminister Thomas Bodström, att: “Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten skall tillsammans vidta åtgärder för en effektivare bekämpning av immaterialrättsliga brott, särskilt när det gäller immaterialrättsintrång som utförs med användning av Internet. Uppdraget skall genomföras inom ramen för myndigheternas befintliga anslag.”

Det var alltså inte fråga om några nya pengar så att andra brott som kräver samma utredningskompetens skulle skyddas, t.ex. barnpornografibrott. I uppdraget formulerar Bodström vidare: “Åtgärderna skall i första hand inriktas på de brott som utförs med hjälp av Internet. Både brottslighet av större omfattning och av enklare beskaffenhet skall omfattas av åtgärderna.”

Att det finns begränsat med poliser med kompetens att utreda Internetbrottslighet var absolut ingen nyhet för Bodström, ändå skulle till och med de immaterialrättsliga brotten av enklare beskaffenhet prioriteras: “Det innebär bl.a. att myndigheterna skall säkerställa att ärenden av nu berört slag handläggs av polismän, utredare och åklagare med för uppgiften ändamålsenlig kompetens.”

I mars 2006 stod Thomas Bodström bakom ett beslut som direkt försämrade möjligheten att utreda barnpornografibrott. Nu, tio månader senare, står han i TV och vill framstå som den som vill prioritera barnpornografibrotten. Hyckleri! Det är det enda ord som dyker upp i mitt huvud.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

One Response to Bodströms hyckleri

  1. J. Linde says:

    Bodström är en hycklande smilfink.
    En skyltdocka för en minst sagt bristfällig (S)-politik, samt en till synes frånvarande logik.
    Jag såg själv honom i tv-soffan (som jag nämnde i föregående inlägg) och jag förundras fortfarande varför han dyker upp så ofta i media, trots att han inte längre har någon hög ställning. Det vore roligt att se dig i nyhetsmorgnarnas tv-soffor också. Då kanske vi hade fått en nyanserad bild.

Leave a Reply

Your email address will not be published.